Ar-Ge Merkezleri

TürkTraktör Ankara Ar-Ge Merkezi toplam 5.000 m2'lik laboratuvar ve ofis alanıyla birlikte, CNH Industrial'ın Asya Pasifik (Asia Pasific-APAC) bölgesindeki en önemli merkezi konumundadır. Katma değerli ürünler ve yenilikçi teknolojiler doğrultusunda bir traktörü sıfırdan geliştirerek hazır hale getiren ürün yönetimi, tasarım, analiz ve komponent doğrulama yetkinliklerine ilave olarak traktör fonksiyonellik ve performans testleri de Ankara’daki Ar-Ge Merkezi’nde yürütülmektedir. Ankara Ar-Ge Merkezi ardından açılan İstanbul Ar-Ge Merkezi ise hem günümüzde hem de gelecekte, tarıma ve çiftçiye yön verecek modern tarım teknolojilerinin ürünlere entegrasyonuna odaklanmış durumdadır.

Teknoloji ve İlkler

  • Faz IIIB, Faz IV, Faz V ve Tier 4 emisyon seviyesine sahip motorların Türkiye’de ilk defa geliştirilmesi, yerli pazara ve ihracata yönelik ürünlere entegrasyonu
  • Yarı otomatik şanzımana sahip traktörlerin Türkiye’de ilk defa geliştirilmesi
  • Fabrika çıkışlı otomatik dümenleme sistemlerinin Türkiye’de ilk defa üretilmesi

İş Birlikleri

  • Uluslararası İş Birlikleri: CNH Industrial ve Fiat Power Train
  • Üniversite – Sanayi İş Birlikleri: ODTÜ, İTÜ, TOBB ETÜ, Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi