Test ve Onay Planı, Fonksiyonel Prototipler

Tarla testleri, araç performans testleri, kritik komponent testleri için ve yasal zorunluluklar ( EEC, OECD, Tip onayı ) çerçevesinde fonksiyonel prototipler üretilir ve denenirler. Bu testlerin Tarla testi bulguları üzerinden gerekli görülen değişiklikler yapılır.
 

Test

TürkTraktör ARGE Merkezi bünyesinde motor emisyon ve ömür, transmisyon, hidrolik sistemler, şasi dayanıklılık ve yorulma, komponent, motor soğutma ve klima performans testlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş laboratuvarlarda tasarım ve ürün geliştirme sürecinde doğrulama testleri yapılmaktadır.

Motor performans ve emisyon ölçümlerinin yanı sıra, motorların ömrü boyunca maruz kalacağı koşullar hızlandırılmış ömür testleri ile uygulanarak olası problemler ve iyileştirme yöntemleri tasarım aşamasında geliştirilmektedir.

Transmisyon test sisteminde, elektrik motoru veya traktörün dizel motoru ile traktörün dişli kutusu döndürülmekte, redüktörlere bağlı iki farklı dinamometre ile önceden belirlenmiş torklara yükleme yapılabilmektedir. Bu test sistemi ile traktörün dişli kutusu ve aktarma organlarının, farklı motor devirleri, vites değerleri ve tekerlek torkları için verim, dayanım ve ömür değerleri bulunmaktadır.

2-Poster şasi bükme test düzeneğinde 2 adet hidrolik piston ile şasi , kabin ve komple traktör için titreşim testleri yapılmakta, şasi bükme, ön dingil ve direksiyon sistemi testleri vb. testler tarladan alınan titreşim /darbe etkileri hızlandırılmış olarak uygulanarak yapılmaktadır. Böylelikle ürün güvenirliği arttırılmakta ve ürün geliştirme süreci kısaltılabilmektedir.

Hidrolik test düzeneğinde, sistem üzerinde bulunan pompa, damper valfleri, power shuttle valfleri gibi elemanların performansları, karakteristikleri ve sistem üzerindeki etkileri belirlenmektedir. 

Servohidrolik test sistemi ile tarla testlerinde toplanan veriler pistonlar aracılığı ile traktöre uygulanmakta ve farklı arazi şartları için kabin ve şasinin dayanıklılığı incelenerek, çıkabilecek sorunlar için gerekli tasarım değişikliği yapılmaktadır.

Traktör üzerinde bulunan sistemlerin değişik tarla  uygulamalarında maruz kaldığı koşullar karşısında  gösterdiği performansın belirlenmesi amacıyla uygulamaya özel test düzenekleri oluşturulmaktadır.

Testler sırasında çeşitli sensör ve veri toplama sistemleri kullanılarak aracın çeşitli yol koşullarında ve tasarlanan test düzenekleri üzerinde tasarım geliştirmeye yönelik ölçümler yapılmaktadır.
 

NVH ve Analiz

Ürün tasarımı ve geliştirme aşamasında CAD modelleri hazırlanan taşıtların statik ve yorulma dayanım analizleri Bilgisayar Destekli Mühendislik ( Sonlu Elelmanlar Analizi) yazılımları kullanılarak yapılmaktadır. Analizlerdeki bulgular doğrultusunda tasarımlar gözden geçirilmektedir. Hidrolik sistemler ve soğutma grubunun tasarım optimizasyonu ise CFD programları  ile yapılmaktadır.

Ar-Ge bünyesinde yapılmakta olan NVH çalışmaları kapsamında traktör üzerinde gürültü ve titreşim kontrolü yapılmaktadır.Gürültü kontrolü ile sürücü kulak hizası gürültü seviyesi minimize edilerek sürüş konforu iyileştirilmektedir. Ayrıca titreşim kontrolü ile traktör parçalarının, titreşim kaynaklı ömür problemleri çözülmekte ve sürücü için de ergonomik sürüş konforu sağlanmaktadır. 

Bu çalışmalarla ürün güvenirliği sağlanmakta ve daha prototip yapılmadan ve test edilmeden gerçeğe yakın simülasyonlar yapıldığından test  ve tasarım tekrarları önlenmekte ve ürün geliştirme süreci kısaltılmaktadır.
 

Tarla Testleri

Traktörün tarla koşullarında kullanımını belirlemek, bu sırada ortaya çıkabilecek sorunlar için gerekli tasarım değişikliklerini belirlemek, ekipman ile uyumunu gözlemlemek ve günlük kullanım ile ilgili kullanıcının yorumlarını almak amacıyla Türkiye'nin değişik bölgelerinde çalışmak üzere tarla testlerine gönderilmektedir.

Bu testler projeden projeye farklılık göstermekle birlikte en az 2 traktör ve 1.000’er saat üzerinden yapılmaktadır. Traktörler sürekli takip edilmekte, oluşan her türlü problem anında çözülerek teste devam edilmektedir. Ardışık iki problem arasındaki zamanın uzun olması hedeflenmektedir.
 

Üretim Hazırlıkları

Tasarım değerlendirmeleri ve tarla testlerinden gelen geri besleme bilgileri ışığında tasarım sonlandırılır ve ürün yapısı dizayn olarak yayınlanır. Üretim planlama grubu, yeni ürüne geçiş / stok planı paralelinde parça temin programlarını hazırlar. Gelen ilk numunelerin onay takibi kalite kontrol tarafından yapılır. Tüm kritik parçalar için “ilk numune onay raporu” olması esastır. Üretim Mühendisliği Grubu, fabrikada üretilecek yeni parça ve gruplar için operasyonların ve proseslerin, üretim / montaj takım ve aparatlarının hazırlanması, gerekli tezgah ve ekipmanın tasarımı ve temini ve gerekirse üretim / montaj hatlarının revizyonu gibi çalışmaları bu etapta gerçekleştirir. Pazarlama Grubu; ürün ile ilgili tüm teknik / satışa yönelik doküman, eğitim araç - gereç hazırlığını yapar. Teknik ve satış personeli için ürünün piyasaya çıkışı öncesinde satış ve servis kursları organize eder. Eğitimleri ve tarla tatbikatlarını planlar. Ürünün sınıfındaki diğer ürünleri göz önüne alarak yeni ürünün fiyatı pozisyonlandırılır.
 

Üretim

Tüm hazırlıklar sonrası 50-100 adetlik bir ön-seri üretimi planlanır. Ön-seri üretiminde hazırlıkların son durumu tespit edilir. Bir çok parçanın imalatında kullanılan takım - aparatın son onayı, bu üretimin standartları karşılama derecesine göre verilir. Son şeklini almış, onaylanmış kalıp – takım - aparat ile daha az adette bir ürün - proses ispatlama üretimi gerçekleştirilir. Bu üretimden rastgele alınan örneklerin tüm ürün geçerlilik testlerinden başarılı olması gereklidir.
 

Onay Süreci

Ürünlerin sevkiyat onayı alabilmesi için Ürün Doğrulama, Mühendislik ve Üretim, Homologasyon ve Ticari onaylarını ayrı ayrı alması gereklidir. Onay verecek heyet, platformca görevlendirilmiş, çeşitli pazarları temsil eden Ar-Ge, Mühendislik, Üretim, Pazarlama, Ürün ve Kalite yetkililerinden oluşmaktadır. Değerlendirme heyeti, rastgele seçilen ürünler üzerinde süreç içindeki testleri uygular. Aynı zamanda, üretim safhaları ve üretim ekipmanları da denetlenir. Son olarak, dokümantasyon, yedek parça ve bilgileri, yedek parça stokları ve eğitim planları gözden geçirilir, onaylanır. Şartlar yerine getirilmiş ise satış onayı verilir ve traktörler tüm pazarlarda satışa sunulur.
 

Satış Sonrası Ürünün Takibi

Traktörler pazara sunulduktan hemen sonra bir “Erken Uyarı” Komitesi kurulur. Üründe karşılaşılan sorunlar varsa, bilgiler internette arıza bilgilerinin girilebildiği bir veri tabanında toplanır. Periyodik toplantılar yapılarak sorunların çözümü bulunur, tüm örgüte bültenler ile duyurularak önlem alınması sağlanır. Toplantılar dışında tüm pazarlar yerinde ziyaret, telefon ve Internet üzerinden akan bilgilerle izlenir. Ayrıca, Global Garanti Sistemi paralelinde, traktörlerin kalite durumu arşivlenir. Traktör geliştirme sürecinin bütün etaplarında “Ürün Kalitesi” ve “Ürün Güvenirliği” sürekli olarak gelişme halindedir. Ürün kalitesi; müşteri temsilcilerine sunuş, tasarım gözden geçirmeler, ürün uygunluk kontrolleri, ürün güvenirliği testleri, müşteri kalite denetimleri (CQA), müşteri güvenirlik denemeleri (CRA) ve nihayet Satış Sonrası ürün izleme sistemleri ile istenilen hedefe doğru geliştirilerek inşa edilmektedir.