Tasarım Basamakları

TürkTraktör’ de ürün tasarımı çok fonksiyonlu, uzun vadede planlanan, geniş katılımlı bir süreç olarak çalışılmaktadır. Tasarım süreci aşağıdaki temel basamaklardan oluşmaktadır :

01 Müşteri Beklentilerinin Toplanması / Pazar Araştırmaları
02 Fizibilite, Teknoloji ve Yatırım Araştırmaları
03 Ön Taslak Tasarım Çalışmaları
04 Tasarım Modellerinin 3 Boyutlu Analizleri
05 Maket/Model Üretimi ve Tasarım Gözden Geçirmeleri
06 Müşteri Odaklı Klinik/Değerlendirme Toplantıları
07 Prototip Parça Siparişleri ve Prototip Üretim Yapılması
08 Müşteri, Tedarikçi ve Montaj Odaklı Klinik/Değerlendirme Toplantıları
09 Komponent ve Komple Araç Testleri
10 Tasarım Son Şekillendirme Karar Toplantıları
11 Tasarımın Dondurulması ve Ön Seri İmalata Hazırlık Çalışmaları
12 Ön Seri İmalat Yapılması
13 Seri İmalata Başlanması
14 Ürünün Seri İmalata Alınması ve Gerekli Revizelerin Yapılması

Bu basamakların her biri tasarım süreci başında hazırlanan planlarda yer almaktadır. Sürecin devamı sırasında her bir basamak atlanmadan çalışılır ve bir sonraki uygun zemin oluşturulur. Bu basamakların tamamlanması sırasında sadece Ar-Ge değil; sürece dahil bütün ilgili bölümler katılmaktadır.
 

Pazar Analizi

Global pazarlar için yeni bir traktör geliştirme süreci, müşteri beklentilerinin analizi ile başlar. Mevcut üründen varsa şikayetler, rakip ürün özellikleri/avantajları ve maliyetler göz önünde tutularak istekler oluşturulur ve ilgili bölümlere ve Üst Yönetime sunulur. Üst Yönetim onayı ile Ar-Ge, gelen istekleri analiz ederek ürün üzerinde yapılacak geliştirme ve değişiklikleri belirler. Ön fizibilite sonrasında, ürünün gerekli alternatiflerle birlikte ilk modelleri hazırlanır. Proje birimi modelleri denetler ve ürünün tasarım çalışmalarını başlatma kararı verir.
 

Tasarım Planlama ve Geliştirme

Ürünün yapısı, varyantlar, özellik ve fonksiyonlar, ürünün güvenirliği ile ilgili hedefler ve ürünün son kabul kriterleri planlanır. Tasarım detaylı olarak planlanır, parçalar ve grupların temin kaynak analizi yapılır. Üretim ana prosesleri belirlenir. Tasarımın gözden geçirilme planı yapılır. Ayrıca; satınalma faaliyetleri planlanır, yan sanayi kapasite analizleri yapılır, yurtiçi/yurtdışı yan sanayi listeleri güncellenir, prototip parça sipariş/temin planları yapılır. Kalıp, takım, üretim hatlarının yatırımları, hedef maliyet planlanır. Kalite hedefleri (CQA/CRA - Müşteri Kalite/Güvenirlik Denetim Puanları) tespit edilir.
 

Diğer Tasarım Aktiviteleri

TürkTraktör bünyesinde traktör ve ilgili konuların tasarımının yanı sıra yine traktör tasarımı ve Ar-Ge ile ilgili olarak bir takım faaliyetler yapılmaktadır.
  • Tübitak Teydeb projeleri
  • Maliyet indirimi çalışmaları
  • Tasarım ve fikir patent çalışmaları
  • Üniversitelerle Ar-Ge işbirliği yapılması
  • Yan sanayilerle ortak Ar-Ge işbirliği yapılması
  • Uzman danışman firmalarla işbirliği yapılması
  • Yeni teknolojilerin takibi; araştırılması ve incelenmesi
  • Yurtiçi ve yurtdışı teknik dergilerde makale yayınlanması, kongrelerde sunuş yapılması