Çalışan Bağlılığı

En büyük değerimiz olan çalışanlarımızın şirketimiz ile ilgili değerlendirmelerini almak, genel ve bölüm bazlı eğilimler doğrultusunda, motivasyonlarını ve memnuniyetlerini artıracak ve bağlılığını sürekli kılacak kurum içi iyileştirme programlarını oluşturmak amacıyla uygulanmaktadır. Her yıl, bölüm bazlı analizler yapılmakta, bölümler ile yapılan çalıştaylar sonucunda iyileştirme planları oluşturulmakta ve iyileştirme faaliyetleri hayata geçirilmektedir.