Ofis Çalışanı Performans Yönetim Sistemi

OKR

OKR (Objective Key Result)

TürkTraktör ofis çalışanlarının performansını, sürekli gelişimi, değişimi, çevikliği ve esnekliği destekleyen, aynı zamanda da geleceğe ışık tutan bir vizyon doğrultusunda OKR (Objective Key Result)’lar ile değerlendirir. OKR’ler hem çalışanların hem de şirketin aynı yolda yürümesini sağlayan, şeffaf ve yıl boyu güncellemeye açık bir sistem üzerinden belirlenir.

Performans değerlendirme sonuçları;

•    Ücret yönetimi sürecine,
•    Kariyer yolculuğundaki adımların belirlenmesine,
•    Ödüllendirme sürecine,
•    Çalışanlarımızın gelişim planlarının oluşturulmasına ilişkin girdiler oluşturmaktadır.

Saha Çalışanı Performans Yönetim Süreci

TürkTraktör saha çalışanlarının performansını yılda 2 kez ‘gösterge ve yetkinlik’ bazlı süreçlerle değerlendirmektedir.

Performans değerlendirme sonuçları,
  • Çalışanımızın gelişim planının oluşturulmasına,
  • Terfi ve rotasyon sürecine bir girdi oluşturmaktadır.