Esnek Çalışma & Office Free

TürkTraktör olarak iş ve özel hayat dengesini korumaya özen gösteriyoruz.Bu kapsamda oluşturduğumuz sistem dahiline, fonksiyonu uygun olan çalışanlarımız 08:00 – 10:00 ve 16:00 – 17:30 saatleri arasında esnek çalışma yapabilir, özel hayatına zaman ayırabilir. 10:00 – 16:30 saatleri arasında ise özel durumlar hariç tüm çalışanlarımızın ofiste bulunmaları gerekmektedir.

Evden Çalışma: “Office Free” uygulaması kapsamında çalışanlarımız önceden belirlediği, iş planının ofise gelmesini gerektirmediği ve yöneticisi ile kararlaştırdıkları günlerde uzaktan çalışabiliyorlar. Tüm ofis çalışanlarımız haftada 1 gün uzaktan çalışma uygulamasından faydalanabilmektedir.
 

Ofis Çalışanları İçin Ücretlendirme

TürkTraktör’de unvandan ve fonksiyondan bağımsız, işin içeriğine dayalı bir iş değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ofis çalışanlarımıza yönelik ücretlendirme uygulamalarımız rekabetçi ve adil bir sistemi temel almaktadır. Ücretlerimiz, şirket ve bireysel performans sonuçları, içinde bulunan sektör, otomotiv ana sanayi, hedeflediğimiz konum ve bölüm ve şirket içi denge göz önünde bulundurularak her yıl ocak ayında güncellenmektedir.

Ücret politikamız, içinde bulunulan sektöre göre her yıl gerçekleştirilen ücret araştırmaları sonuçlarının incelenmesi ve yapılan detaylı ücret analizleri ile gözden geçirilmektedir. Çalışanlarımıza, yılda 12 maaş ve 4 ikramiye olmak üzere toplam 16 maaş ödeme yapılmaktadır.Belirlenen kademelerde ve rollerde bulunan çalışanlarımıza performanslarına bağlı olarak prim ödemesi gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra Çevik Ödüllendirme Araçları ile çalışanlarımız yine performanslarına ve dahil oldukları projelere bağlı olarak ödüllendirilebilmektedir.
 

Saha Çalışanları İçin Ücretlendirme

MESS Türk Metal Sendikası arasında imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin eki olan Metal Sanayi İş Gruplandırma Sistemi’ne göre ücret zammı uygulaması yapılmaktadır. Ücret zamları 1 Eylül ve 1 Mart tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere yılda 2 kez uygulanmaktadır.
 

Yan Haklar

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı

TürkTraktör’de çalışmaya başlayan ofis çalışanı ek sosyal güvence ve yardım sağlamak amacı ile kurulan Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na üye olur. Söz konusu vakfa üyelik, saha çalışanlarımız için isteğe bağlıdır. Çalışanlarımız her ay ücretlerinden belirlenen ölçülerde kesenek primi öderler.

Allianz Sağlık Sigortası

İşe yeni başlayan her çalışanımız dilerse üyelik bedelinin bir kısmı TürkTraktör tarafından karşılanacak şekilde özel sağlık sigortası planından yararlanmaya başlayabilecektir. Allianz özel sağlık sigortası yaptırmak istemeyen çalışanlarımız için, SGK antlaşması olan hastanelerde geçerli olan Allianz tamamlayıcı sağlık sigortası yapıyoruz.

KoçRam Ferdi Kaza Sigortası

Kötü günde de çalışanımız teminat altında olsun istiyoruz. Çalışanlarımızı, vefat ve sürekli sakatlık durumunda teminat altına alıyoruz.

Koç Ailem Programı

Koç Topluluğu çalışanları, Koç Topluluğu şirketlerinin ve ayrıca birçok tanınan markanın ürün ve hizmetlerinden özel indirim ve avantajlar ile faydalanabilmektedir.

Flextra

Çalışanlarımız, Koç Topluluğu Özel Yan Haklar Programı olan Flextra’dan yararlanarak geniş bir havuzdan kendi tercih ve ihtiyaçlarına göre seçim yapabilirler.

Ulaşım Hizmetleri

Çalışanlarımızın şirkete geliş ve gidişleri için servis imkanı bulunmaktadır.

Yemek Hizmetleri

Çalışanlarımız, yemekhanemizde yemek hizmetinden faydalanmaktadır.

Sağlık Hizmetleri

Çalışanlarımız, Sağlık Merkezi’mizde genel sağlık hizmetlerinden ve periyodik sağlık kontrolleri imkanından faydalanmaktadır.

Sosyal Yardımlar

TürkTraktör’de çalışan tüm çalışanlarımıza,

•Evlenme yardımı,
•0-66 ay bebeği olan annelerimize kreş yardımı,
•Doğum yardımı
•Eş, çocuk, anne veya babası ölen çalışana ölüm yardımı,
•Aylık çocuk yardımı,
•Yıllık ücretli izin yardımı,
•Okuyan çocukları için öğrenim yardımı,
•Bayram yardımı,
•Yakacak yardımı,
•Askerlik yardımı,
•Giyecek yardımını, içeren sosyal yardımlar yapılmaktadır