Potansiyel Değerlendirme ve Yetenek Yönetimi

“Her çalışan bir potansiyeldir” felsefesiyle TürkTraktör’de her yıl tüm saha ve ofis çalışanlarını kapsayan İnsan Kaynakları Planlama Toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılar sonucunda belirlenen ve potansiyel havuzuna alınan çalışanlarımız geleceğe çeşitli liderlik gelişim kamplarına dahil olarak hazırlanmaktadır. Potansiyel çalışanların kariyer planlamaları takip edilmekte ve kısa-orta-uzun vadeli yedekleme planları her yıl gözden geçirilmektedir.

Ofis Çalışanları İçin Gelişim Planlama

Gelişim planlama süreci, ofis çalışanlarımızın teknik, davranışsal ve liderlik yetkinliklerinin gelişimini planlamak ve takip etmek üzere hayata geçirilmekte ve her yıl yenilenmektedir. Fonksiyon bazlı kurumsal teknik akademi müfredatları ve 360 derece yetkinlik değerlendirme sonuçlarının yönlendirici bir kaynak olarak kullanıldığı bu süreçte, çalışan ve yöneticisinin beraber hazırladığı gelişim planları, yıl boyunca online bir platform üzerinden takip edilir. Kurumsal teknik akademiler 70:20:10 modeli kapsamında, eğitim ve gelişimde sınıf içi öğrenme modelinin yanı sıra işbaşı öğrenme, sosyal öğrenme ve koçluk/mentorluk ile öğrenme modellerini de kapsadığından çok yönlü ve sürdürülebilir bir gelişim sürecine katkı sağlar.

Saha Çalışanları İçin Gelişim Planlama

Saha Çalışanları Gelişim Planlama süreci, çalışanlarımızın yetkinlik ve teknik gelişimlerini planlandığı ve her çalışan için gelişim planlarının hazırlandığı ve performans değerlendirme sonuçlarının, bireysel ve şirket ihtiyaçlarının girdi oluşturduğu bir süreçtir. Mesleki Eğitim Merkezi’mizdeki uygulamalarımızla, çalışanlarımızın mesleki yeterliliklerini teorik ve pratik olarak geliştirmeleri amaçlanmaktadır.