Potansiyel Değerlendirme ve Yetenek Yönetimi

TürkTraktör, her yıl yapılan İnsan Kaynakları Planlama Toplantıları sonucunda belirlenen ve potansiyel havuzuna alınan çalışanları Gelişim Programları ile geleceğe hazırlamaktadır. Potansiyel çalışanların kariyer planlamaları takip edilmekte ve kısa-orta-uzun vadeli yedekleme planları her yıl gözden geçirilmektedir.

Ofis Çalışanları İçin Gelişim Planlama

Gelişim Planlama süreci, çalışanlarımızın hem yetkinlikleri hem de fonksiyonel gelişimlerinin planlandığı ve bunun sonucunda bireysel gelişim planlarının Koç Topluluğu genelinde kullanılan sanal bir bireysel gelişim planlama sistemi olan KoçAkademi üzerinde hazırlandığı bir süreçtir. Bu kapsamda, her bölüm ile yıllık gelişim planlama toplantıları düzenlenmektedir. Gelişim planlaması yetkinlik değerlendirme ve hedef belirleme süreçleri ile paralel olarak yürütülmektedir.

Saha Çalışanları İçin Gelişim Planlama

Gelişim Planlama süreci, çalışanlarımızın hem yetkinlikleri hem de teknik gelişimlerinin planlandığı ve bunun sonucunda her çalışan için gelişim planlarının hazırlandığı ve performans değerlendirme sonuçlarının, bireysel ve şirket ihtiyaçlarının girdi oluşturduğu bir süreçtir. Mesleki Eğitim Merkezi’mizdeki uygularımızla, çalışanlarımızın mesleki yeterliliklerini teorik ve pratik olarak geliştirmeleri amaçlanmaktadır.