Performans Yönetimi

TürkTraktör, performans yönetimi süreci ile tüm çalışanlarını yıl boyunca gözlemleyerek geri bildirimde bulunmayı, performansı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen faktörleri tespit etmeyi ve gereken iyileştirmeleri yapmayı amaçlamaktadır.
 

Ofis Çalışanı Performans Yönetim Sistemi

OKR (Objective Key Result)

TürkTraktör ofis çalışanlarının performansını, sürekli gelişimi, değişimi, çevikliği ve esnekliği destekleyen, aynı zamanda da geleceğe ışık tutan bir vizyon doğrultusunda OKR (Objective Key Result)’lar ile değerlendirir. OKR’ler hem çalışanların hem de şirketin aynı yolda yürümesini sağlayan, şeffaf ve yıl boyu güncellemeye açık bir sistem üzerinden belirlenir.
 

Saha Çalışanı Performans Yönetim Sistemi

TürkTraktör saha çalışanlarının performansı, altı aylık periyotlarda ‘gösterge ve yetkinlik’ bazlı süreçlerle yılda iki kez değerlendirilmektedir. Değerlendirme kriterleri arasında çalışanlarımızın iş disiplini, çalışma barışı ve şirket kültürüne uyumu göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Performans değerlendirme sonuçları;
 
  • Ücret yönetimi sürecine,
  • Kariyer yolculuğundaki adımların belirlenmesine,
  • Ödüllendirme sürecine,
  • Çalışanlarımızın gelişim planlarının oluşturulmasına ilişkin girdiler oluşturmaktadır.

Saha Çalışanı Performans Yönetim Süreci

TürkTraktör saha çalışanlarının performansını yılda 2 kez ‘gösterge ve yetkinlik’ bazlı süreçlerle değerlendirmektedir. Performans değerlendirme sonuçları:
 
  • Çalışanımızın gelişim planının oluşturulmasına,
  • Terfi ve rotasyon sürecine bir girdi oluşturmaktadır.