Çalışan Deneyimi

Çalışan Deneyimi
Faaliyetlerini sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerinin farkında olarak yürüten TürkTraktör, büyümesini sürdürülebilir kılarken, gelecek nesillere de daha yaşanabilir bir dünya bırakma anlayışıyla ilerlemektedir. Bu kapsamda, sahip olduğu yeteneklerine yaptığı yatırımlarla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Eşitsizliğin Azaltılması konularında da ilerlemeye katkı sağlamaktadır.

TürkTraktör, sürekli geliştirdiği insan kaynakları uygulamaları ve yürüttüğü iş birlikleriyle; tüm çalışanlarının yaşadığı deneyime değer katarak, “En önemli sermayemiz insan” felsefesini 66 yıldır kesintisiz olarak devam ettirmektedir. 

Tüm çalışanlarına dürüst ve adil bir şekilde davranmayı, ayrımcılıktan kaçınarak insan onuruna saygılı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama sorumluluğunu üstlenmeyi taahhüt eden TürkTraktör, Ayrımcılığa Karşı Sıfır Tolerans Politikası’nı tüm işe alım, terfi, atama ve eğitim süreçlerinde temel ilke olarak benimsemiştir. Bu kapsamda, eşit ücret ilkesi benimsenmekte; kadın ve erkek çalışan ücretleri arasında ayrım yapılmadan aynı görevi yerine getiren çalışanlar arası ücret farklılıkları kıdem ve performansa dayalı ücretlendirme gibi objektif unsurlarla belirlenmektedir. Bu doğrultuda faaliyetlerini yürüten TürkTraktör, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi tarafından oluşturulan ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında küresel bir çalışma olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni
(WEPs) 2017 yılında imzalamıştır.

Yetenek yönetimi, tüm çalışanların şirketin bugün ve gelecekteki yetenek yaklaşımını destekleyecek şekilde kendi potansiyellerini ve performanslarını en etkili şekilde ortaya koyabilmesini hedeflemektedir. Çalışan gelişimi; deneyimleyerek öğrenme, sosyal öğrenme ve yapılandırılmış-formal öğrenme yöntemleri ve farklı araçlar ile zenginleştirilen bir süreç olup, şirketin ve çalışanların gelişerek sürdürülebilir dönüşümleri ve başarıları sağlayabilmesi hedeflenmektedir. Şirket, fırsat eşitliğinin istihdam, yetenek yönetimi, gelişim yönetimi, ücret ve yan hak yönetimi gibi birçok süreci içinde barındıran çalışan deneyimi perspektifinden mutlak şekilde önemli olduğunun farkında ve bilincinde hareket etmektedir. 

Kurumsal kültürün ve iş yapış şeklinin bir parçası olan çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri insan kaynakları yönetiminin de temelini oluşturmaktadır. TürkTraktör, gerçekleştirdiği projeler doğrultusunda istihdamda çeşitliliğe öncelik vermekte ve ortak değer yaratmaktadır. Toplumdaki her bireyin uygun ve destekleyici koşullarda farklı açılardan değer katacağına inancıyla öncü projelerle farkındalık yaratmakta ve iz bırakmaktadır. İş süreçleri farklılıkları kapsayacak şekilde yürütülmekte ve dezavantajlı gruplar TürkTraktör bünyesine katılmaktadır.