Çalışan Mutluluğu

Staj Deneyimi Test Drive
Test Drive ile kısa ya da uzun dönemli olarak TürkTraktör ailesine katılan tüm stajyerlere verimli, keyifli ve faydalı bir staj dönemi geçirebilecekleri bir süreç tasarlanmıştır. TürkTraktör stajyerlerinin ilgi alanlarına göre bir etkinlik listesi oluşturularak kişiye özel bir gelişim planı yaratılmaktadır. Oyunlaştırılmış bir oryantasyon ile başlayarak, traktör sürüş eğitimleri, vaka simülasyonları, proje grupları gibi farklı süreçleri içeren Test Drive ile stajyerlerin TürkTraktör’e çalışan olarak kazandırılması ve diğer taraftan her alanda insana dolayısıyla topluma fayda sağlanması amaçlanmaktadır.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Koç Topluluğu önderliğinde yürütülen kadına yönelik hayata geçirilen taahhüt ve projelere şirket içi faaliyetlerle destek vermekteyiz.

TürkTraktör’de eşit işe eşit ücret ilkesi benimsenmekte; kadın ve erkek çalışan ücretleri arasında ayrım yapılmadan aynı görevi yerine getiren çalışanlar arası ücret farklılıkları kıdem ve performansa dayalı ücretlendirme gibi objektif unsurlarla belirlenmektedir. Kariyer fırsatlarından tüm çalışanların eşit düzeyde faydalanması için gerekli organizasyon yapısı kurulmaktadır.

TürkTraktör olarak çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığının engellenmesi doğrultusunda tedbirler alıyoruz.  Bunun için kadın çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesine öncelik veriyor, çocuk sahibi olmayı kariyer engeli olmaktan çıkarıyor, kadınların yönetim düzeylerinde görev almalarının önünü açacak çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda süt odası hizmeti, anne ve baba adayları danışma hattı, kreş desteği, çalışan annenin 1.000 günü programı, ebeveyn dostu uygulamalar gibi birçok olanak sunuyoruz. Bunun yanı sıra kariyer planlamaları için sürekli destek oluyoruz. Kendilerini geliştirmeleri için kadın yöneticilerimiz ve çalışanlar için sağlanan eğitimler, koçluk desteği gibi uygulamalarımız mevcuttur.
 
İşyerinde kadın ve erkeğin eşit temsilinin desteklenmesi, kadının toplumsal alanda güçlenmesi için politikalar belirliyor, işe alımda fırsat eşitliği ilkesini uyguluyoruz. 2017 yılında BM Kadın tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği alanında küresel bir çalışma olan Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (WEPs) imzaladık. Tüm yapılan bu çalışmalar ile bu sene ofis kadın çalışan sayımızı 189, saha kadın çalışan sayımızı 85’e getirdik.

Ayrıca otomotiv sektöründe kadın istihdamına verdiğimiz öncelikle başlattığımız Filizlerin Mucizeleri projemiz sayesinde işbirliği geliştirdiğimiz Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde okuyan 100 kız öğrenciye burs imkânı sağladık. Onlara fabrikalarımızda projenin ilerleyen döneminde staj ve istihdam önceliği vermek ve Koç grubu genelinde bir cv havuzu oluşturmayı planlıyoruz.
Performans ve Yetenek Yönetimi
TürkTraktör’de ofis ve saha çalışanlarının performans ölçme ve değerlendirme süreçleri sistematik bir biçimde ve çalışanların katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tüm çalışanların mesleki ve kişisel yetkinliklerinin geliştirilmesine destek olacak uygulamalar hayata geçiriliyor. Performans ve yetkinlik değerlendirme sürecinde, çalışanların gelişim alanlarının belirlenmesinin ardından, yöneticileri ve kendileri tarafından uygun görülen eğitim programlarına katılımları sağlanıyor.

Hem ofis hem de saha çalışanlarının ücret seviyesinin belirlenmesinde yapılan iş ve üstlenilen sorumluluk temel göstergeler olup, sistematik ve objektif yaklaşımlar takip ediliyor. Ücretlendirme politikamızda, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme sistem ve uygulamalarına yer veriliyor.

Çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları eğitim ve gelişim faaliyetlerine ulaşımını sağlamak hedefi ile 2018 yılında 728 ofis çalışanı katılımı ile kişi başı ortalama 21 saatlik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

2016 yılında Ar-Ge, Üretim ve Kalite fonksiyonları ile başlayan teknik uzmanlık alanlarından beslenen, pozisyona özel tasarlanmış olan gelişim yolculuğu üzerine inşa edilen akademi yapısı 2017 yılında Mali İşler, Satınalma, Tedarik Zinciri ve İnsan Kaynakları fonksiyonları için hayata geçirildi. 2018 yılında Satış, Satış Sonrası ve Pazarlama fonksiyonları ofis çalışanları ve TürkTraktör Değer Zinciri(bayiler) yöneticililerine özel olarak gelişim programlarının tasarım projesi başlamıştır.

2018 yılında aynı zamanda proje çalışması başlayan Liderlik gelişim programımız Leadrive 2019 yılında hayata geçmiştir. Programa katılan çalışanlarımızın program boyunca kendilerini keşfetmeleri, değişen dünyadaki iş yapış şekillerini yeniden şekillendirmeleri, dijital dönüşüm ve çevik yönetimler ile şirketimiz bünyesinde fark yaratan bir liderlik anlayışına sahip olmaları amaçlanmıştır. Program stratejik bir öneme sahip olup, şirketimizi ileriye taşımak için kazanılacak olan küresel kavrayış, iş birliği geliştirme, yenilikçi ve bütünsel bakış açısını desteklemektedir.

Aynı zamanda Koç Topluluğu’nun sunduğu gelişim programlarından Lead (Liderlik, Yönetim, Online) programları da çalışanlarımızı dahil ettiğimiz gelişim programları arasındadır.
Çalışanlara Sunulan Sosyal Haklar
TürkTraktör çalışanlarının; yakacak yardımı, yıllık ücretli izin yardımı, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, muvazzaf askerlik yardımı, çocuk yardımı, kreş yardımı, öğrenim yardımı ve yemek, servis gibi sosyal hakları bulunmaktadır.
TürkTraktör, ülkesine ve toplumuna katma değer sağlayacak, başta sektörünün içinde bulunduğu konular olmak üzere birçok konuda sosyal sorumluluk ve sponsorluk faaliyetleri gerçekleştirmeye büyük önem vermektedir. Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde, sadece maddi katkıya değil aynı zamanda çalışanlarının da sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülük göstererek, projeleri sahiplenmesine de önem vermektedir. Çalışanları kanalıyla çalışanlarının ailesi ve çevresine ulaşarak, daha fazla insanın sosyal konularda farkındalığının artmasına ve katılımının sağlanmasına çalışmaktadır. Eğitim alanında yapılan sosyal sorumluluk projeleri ile gençlerin gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini de aşılamaktadır.
Temel Yan Faydalar
TürkTraktör, çalışanların ve ailelerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi adına yasal hakların ötesinde birçok olanak sunmaktadır. TürkTraktör çalışanları aileleriyle birlikte Koç Topluluğu şirketlerine sunulan Koç Ailem Topluluk içi avantaj programı ve Topluluğa özel sağlık sigortasından yararlanabilmelerinin yanı sıra emeklilik yaşantılarında daha kapsamlı bir finansal güvence elde etmek amacıyla Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı tarafından sağlanan emeklilik fonundan da faydalanabilmektedirler. Bu fon kapsamında, çalışanlar, gelirlerinin %6’sı oranında fona ödeme yaparken aynı tutarda ödeme de TürkTraktör tarafından işveren katılım payı olarak fona aktarılmaktadır. Bunun yanında tüm çalışanlara evlenme yardımı, askerlik yardımı, vefat yardımı, bayram, yıllık izin ve yakacak ödemeleri; yeni çocuğu olan çalışanlara çocuk yardımı, tüm çocuklu çalışanlara eğitim ve kreş yardımı gibi mali destekler sağlanmaktadır. Yönetim kademesindeki çalışanlara ise ek olarak kapsamlı sağlık kontrolü, hayat sigortası, şirket aracı ve yakıt gibi olanaklar sunulmaktadır. Kadın çalışanların çocuk sahibi olmaları nedeniyle iş yaşamını terk etmelerinin önüne geçmek adına, annelik izinlerinden dönen çalışanların çocuk bakımlarında destek olmak için 66 aya kadar kreş yardımı yapılmaktadır.
Esnek Yan Faydalar
Esnek Yan Faydalar Programı her çalışanın yıllık izin, bayram ve yakacak yardımları gibi yan faydalarını değiştirerek, kişisel ve ailevi ihtiyaçlarına göre (örneğin; indirimli alışveriş çekleri, avantajlı teknolojik ürünler vb.) kendi isteği ile şekillendirdiği bir sistemdir. Çalışanlar bu sisteme, www.kocflextra.com adresinde bulunan portal üzerinden ulaşmakta ve belirlenen kurallar çerçevesinde seçimlerini gerçekleştirerek yan fayda bütçelerini yönetmektedirler.
Gelecek Biziz Uygulaması
2018 yılında, çalışanlarla anlık olarak iletişime geçmek ve onlara en hızlı şekilde ulaşabilmek adına, günümüzde en çok kullanılan mecralardan biri olan cep telefonu uygulaması hayata geçirilmiştir. “Gelecek Biziz” adı verilen uygulamanın çalışanlara tanıtımı gerçekleştirildikten sonra, tüm iletişimler uygulama üzerinden de yayınlanmaya başlanmıştır. Çalışanlar ile karşılıklı etkileşim halinde olma imkanı sağlayan bu uygulama ile iletişim sürecini daha da etkinleştirmek adına büyük bir adım atılmıştır.
Saha Çalışanlarına Özel Sahanın Yıldızları Yetenek Yönetimi Modeli
Gelişim ve kariyer planı oluşturma ihtiyacı, saha çalışanlarının ihtiyaçlarına göre belirlenen ve “Sahanın Yıldızları” olarak adlandırılan yetenek yönetimi modelini yaratmıştır. Tüm saha çalışanlarını kapsayan ve kişisel farklılıklardan beslenen bu yönetim modeli çalışanlara sahip oldukları yetkinlikler ve potansiyeller çerçevesinde bir kariyer yolu çizilmesini sağlamaktadır. Liderlik yolunda, saha çalışanlarına 2 yıllık bir gelişim planı yapılmakta ve gelişim süreci kişi bazlı takip edilmektedir. Programa dahil olan bütün çalışanlar, değerlendirme merkezi, kişisel gelişim eğitimleri, outdoor aktiviteleri vb. organizasyonlara katılarak farkındalıklarını artırıp sahanın liderleri olma yolunda ilerlemektedirler.
Live Drive
TürkTraktör’e yeni katılan çalışanları Şirkete hızla adapte etmek için Live Drive adı verilen ofis çalışanı oryantasyon programı hayata geçirilmiştir. Program, ilk iş günü başlayan ve 6 ayı kapsayan bir program olup sınıf ortamında ve/veya üretim sahasında bölüm tanıtımları, yasal eğitimler, üst yönetim ile tanışma toplantıları, fabrika gezileri, bayi gezileri ve güvenli traktör sürüşü etkinliklerini kapsamaktadır. Ayrıca bu süreçte gönüllü çalışanlar yeni başlayan çalışanlara adaptasyon süreçlerini kolaylaştırmak adına her türlü konuda kendilerine destek olmaktadırlar.
İz Bırakanlar Unutulmuyor
Çalışanların katma değer sağlayan her türlü faaliyette ortaya koydukları başarılarını ve performanslarını paylaşmak, çalışanları takdir etmek ve diğer çalışanları özendirmek amacıyla her yıl “İz Bırakanlar Töreni” düzenlenmektedir. 2016’da eklenen ‘Durumsal Ödül’ kategorisi ile de çalışanlar anlık olarak ödüllendirilmekte, ortaya koyulan örnek davranış ya da başarı departmanlar özelinde kutlanmaktadır.
Teknik Uzmanlık Süreci
Kariyer hedefleri doğrultusunda, teknik uzmanlık yolunda ilerlemek isteyen ofis çalışanlarının teknik yeterliliklerini görmek, gelişim hedeflerini belirlemek ve şeffaflaştırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında her bir pozisyon için beklenen teknik yeterlilikler ve seviyeleri tanımlanmıştır. Her seviye farklı unvanlarla eşleştirilerek bir üst unvana geçiş için gereken süreç adımları belirlenmiştir. Her yeni açılan pozisyon ve değişen görev tanımı için düzenli olarak güncellemeler yapılmakta ve çalışanların kariyer yolları doğrultusunda gelişim planlarını tamamlamaktadır.
Tersine Mentorluk Projesi

Yeni nesillerin hızlı bir şekilde iş hayatına dahil olması ile beraber kuşaklararası farkları en aza indirmek, daha etkin iletişim kurmak, farklı değerlerin karşılıklı olarak anlaşılması sağlamak, yeni fikirler ile farklı bakış açılarını desteklemek ve değişen çağa daha kolay adapte olmak amacıyla tersine mentorluk projesi başlatılmıştır.

Proje kapsamında, gönüllü olarak başvuru yapan ve program kriterlerini sağlayan çalışanlara üst düzey yöneticiler ve grup müdürleri süreç boyunca eşlik etmektedir. Karşılıklı gelişimi hedefleyen görüşmeler tamamlandıktan sonra yapılan değerlendirmeler ve geri bildirimler sonucunda yeni süreç ve projeler için adım atılmaktadır.

İç Koçluk Süreci

Koşulların sürekli değiştiği, zaman zaman belirsizlik ve karmaşıklıkların boy gösterdiği günümüz dünyasında; başarı sürekliliğinin, farkındalık, motivasyon ve adaptasyon ile geliştiği düşüncesinden yola çıkarak iç koçluk süreci başlatılmıştır.

Yetkili kuruluşlar aracılığıyla eğitimlerini tamamlamış ve sertifikalarını almış Şirket içinde belirlenen iç koçlar süreçte gönüllü danışanlarına eşlik etmektedir. Süreç, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize etmek, düşünmeye ve sorgulamaya sevk etmek, danışanları yaratıcı süreçler içerisine dahil ederek bireysel rotalarını keşfetmelerini amaçlamaktadır.

İşitme Engellilere Yönelik Sanal Gerçeklik Eğitimleri
Endüstri 4.0 dönüşüm çalışmaları kapsamında, “Eğitimde Dijitalleşme” noktasından hareketle hayata geçirdiği “Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarları Projesi” ile TürkTraktör çalışanlarına farklı konulardaki mesleki eğitimleri sanal ortamda vermeye başlamıştır. Avrupa Birliği tarafından hibe ile desteklenen ve uzman eğitim şirketleri, üniversiteler ve teknoloji şirketleriyle beraber yapılan çalışmalar sonucunda, 2018 yılında Ankara ve Erenler fabrikalarında kurulan “Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarları”nda çalışanlara yeni teknolojilerden yararlanılarak etkin öğrenme sağlayan bir platform sunulmuştur.

Sanal Gerçeklik Eğitimleri ile iş kazalarının önlenmesi, hurda maliyetlerinin azaltılması ve aynı zamanda kalite problemlerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Ankara ile Erenler fabrikalarında sahada görev yapan ve engelli kadrosunun büyük bir bölümünü oluşturan işitme engelli çalışanlar, okulda teknik anlamda kendi özel durumlarına yönelik eğitimler alamadıklarından, mesleki gelişime çok daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bakımdan “Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarları Projesi” aynı zamanda işitme engelli çalışanların mesleki ve teknik gelişimine katkı sağlayan bir platform olarak da ayrı bir önem taşımaktadır. İŞKUR tarafından hibe ile desteklenen proje kapsamında 2018 yıl sonuna kadar işitme engelli çalışanlar da dahil olmak üzere toplam 232 saha çalışanı 4 farklı içerik dahilinde eğitimler almıştır.
Çalışanlarla İletişim
TürkTraktör çalışanlara şirket ile ilgili tüm gelişmeler hakkında bilgi alabilecekleri beklenti ve görüşlerini üst yönetim ile paylaşabilecekleri, bireysel ve kurumsal başarıları takip edebilecekleri çeşitli ortamlar sunmaktadır. Çalışanlarla iletişim faaliyetleri İnsan Kaynakları Direktörlüğü altında oluşturulan Açık Kapı veya Odak Grup Toplantıları, İntranet Portalı İletişimi, şirket içi etkinlikleri, cep telefonu uygulaması, SMS ve kitlesel e-posta iletişimi gibi kanallar aracılığıyla yürütülmektedir. Yıl içerisinde ayrıca çalışanların sosyal platformlarda bir araya gelmelerini sağlayan motivasyon etkinlikleri düzenlenmektedir.
TürkTraktör iletişim faaliyetlerini yürütürken adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir.

İşe Alım Sürecindeki Kadın İstihdam Oranı: %41
Stajyerlik Programlarında Kadın Stajyer Oranı: %36
İşe Alım Sürecindeki Kadın İstihdam Oranı (Saha Çalışanı): %13