İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

TürkTraktör, sadece çalışanlarının değil, bütün ziyaretçi, alt işveren ve stajyerlerin iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunduğu güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı kendisine hedef edinmiş bir kurumdur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları TürkTraktör’ün ilk önceliği, olmazsa olmazıdır. Bu bağlamda fabrika içerisine giren herkesi kapsayacak, temel güvenlik esaslarını içeren, iş sağlığı ve güvenliği eğitim filmi ve el kitabı hazırlanarak eğitimler verilmektedir. 

İş sağlığı ve güvenliğinin temelindeki “önleyici yaklaşım” felsefesini şirketin birinci önceliği haline getiren TürkTraktör, bu felsefenin gerekliliklerini yerine getirmeyi amaç edinmiştir. Yenilenen risk analizi metoduyla risk değerlendirmesinin yanında risk öngörüsü de yapılarak özellikle davranışsal temellere dayanan riskleri oluşmadan kaynağında yok etmek amaçlanmaktadır.

Hedef 0 İş Kazası

İş başı konuşmalarının, “0 İş Kazası” hedefine ulaşma yolunda, uygulanması gereken en önemli araç olduğunun farkında olan TürkTraktör, her vardiya başında Üretim Birim Sorumluları tarafından yapılan bu konuşmalarla çalışanlarının yaptıkları işe dair iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalıklarını ve yetkinliklerini en üst seviyelere taşımıştır. Bu seviyede sürekliliği sağlamak için eğitimler çeşitlendirilerek devam ettirilmektedir. 

TürkTraktör’de İş Sağlığı ve Güvenliği konularının yönetiminden iş güvenliği uzmanları ile sağlık merkezi personelinden oluşan İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü sorumludur. İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, Genel Müdüre direkt raporlama yapan İnsan Kaynakları Direktörlüğüne bağlıdır. 

TürkTraktör, çalışanlar ve atölyelerde iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkes için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için gerekli tedbirleri almayı prensip edinmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeleri izlemekte, mevcut kanuni yükümlülüklere uymaktadır. Sürdürülen faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği açısından risklerini belirlemekte, analiz etmekte ve riskleri azaltacak tedbirleri almaktadır.

Kaza ve kayıpların önlenmesi, yönetim ve çalışanların doğrudan ve ortak sorumluluğudur, üst düzey yönetimden başlayarak her çalışana ulaşan bir sorumluluk anlayışıyla İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri yönetilmektedir. Bu bilinç ile hastalık, yaralanma, yangın gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden bütün tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Bütün çalışanlar uygulamaya konulan tüm iş güvenliği kurallarına ve prosedürlerine tam olarak uymaktadırlar.

Acil Duruma Zamanında ve Eksiksiz Müdahele için Eğitim

Yangın, sel, deprem ve benzeri acil durumlara karşı hazırlık hali İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının önemli bir bileşenidir. Tüm üretim tesislerinde, acil durumları önceden önlemeye yönelik uygulamalar yürütülürken oluşabilecek acil duruma zamanında ve eksiksiz müdahale edebilmek amacıyla eğitimli personel görev almaktadır. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde acil durum ekiplerimize ek olarak AFAD’dan ileri yangın eğitimi aldırılacaktır. Bunun yanı sıra TürkTraktör, fabrikalarda çalışanların hazırlık halini en üst düzeyde tutmak amacıyla çeşitli aralıklarla tatbikatlar gerçekleştirmektedir. 

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi her yıl olduğu gibi 2020 yılında da TürkTraktör’ün önceliklerinden biri olmuştur. Bu yıl, risk değerlendirmeleri operasyon adımı detayında incelenmiş, orta ve yüksek seviyeli riskler için hareket bazlı risk öngörüsü faaliyetleri yürütülmüştür. Üretim bakım ve lojistik faaliyetlerde belirlenen kritik operasyonlar görselliği yüksek Standart Operasyon Prosedürleri, Standart Bakım Prosedürleri ve talimatlar yazılarak kaza olma ihtimalini azaltmak için çalışanlar bilgilendirilmiştir.

Uygunsuzlukların Tamamı ISG Pro Üzerinden Kapatılıyor

2019 yılı öncesinde tablolar üzerinden takip edilen uygunsuzluklar artık dijitalleşme süreci kapsamında devreye alınan İSGPro isimli program üzerinden takip edilmektedir. Saha çalışanlarının doldurdukları kaza geliyorum formları, saha turlarında tespit edilen güvensiz durum, güvensiz davranış ve ramak kalalar, üretim alanındaki panolardan toplanan veriler, SMAT ve RAK gibi formların doldurulması esnasında tespit edilen uygunsuzluklar da dahil olmak üzere bütün uygunsuzluklar bahsi geçen program kullanılarak ilerletilmektedir.

Bölümlere ait uygunsuzlukların kapanma oranları düzenli aralıklarla kendileri ile paylaşılıp uygunsuzlara dair karşı önlemlerin hızla alınması hedeflenmektedir.

İş Sağlığı Yenileme Eğitimleri Online Olarak Devam Ediyor
İçerisinden geçtiğimiz pandemi süreci nedeniyle sınıf eğitimlerinin verilmesi yılın ilk yarısında pek mümkün olmamıştır. Bu kapsamda çalışanlarımız için online İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri planlanmış, eğitim süreci devam etmektedir. 

2017 yılından beri yayını hayatına devam eden “İş Sağlığı ve Güvenliği Gazetesi”nin yerini GelecekBiziz uygulaması üzerinden yapılan İSG bilgilendirmeleri, anketleri ve yarışmalar aldı. Uygulamanın kullanılmasıyla önemli sağlık ve güvenlik konularında tüm çalışanlar ile etkili iletişim kurulmaya devam edilmektedir.

Gerçekleşen kazaların kök nedenlerini doğru tespit etmek ve düzeltici önleyici tedbirleri vakit kaybetmeden almak için kullanılan Kaza/Kıl Payı Kök Neden Analizi (Safety Emergency Work Order-SEWO) formlarının %100 oranında geri dönüşü, değerlendirilmesi ve alınan aksiyonların sahaya yansıtılması sağlanmıştır. Yapılan yarışmalarla tüm bildirimlerde hem adet bazında hem de kalite bazında artış gerçekleşmiştir. 

 
İş Güvenliğinde İyileştirmeler Durmaksızın Devam Etti
Yeni performans yönetim sistemimizin devreye girmesi ile “Güvenlik Endeksi” kavramı çevik ve hızlı sonuç alınabilir hale geldi. İSG probleminin ortaya çıkması ve çözülmesi arasında geçen zaman minimuma indirildi.

Dünya Klasında Üretim (World Class Manufacturing-WCM) sisteminin en önemli bileşenlerinden biri olan iş güvenliği çalışmaları kapsamında sürekli iyileştirmeler durmaksızın devam etmiştir. 2019 yılında “Gümüş Fabrika” seviyesine ulaşan Erenler Fabrikasında, iş güvenliği takımı da kuvvetli skorunu korumuştur.

Üretim mühendisliği birimleriyle yapılan sürekli iyileştirme faaliyetleri kapsamında, montaj operasyonlarında çapak sıçramasına bağlı kazalar son 2 yılda ortadan kaldırılmıştır. Aynı zamanda talaşlı imalat operasyonlarında, patenti TürkTraktör’e ait olan 6 eksenli kanca kullanılarak ergonomik iyileştirmeler yapılmıştır. Buna göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Birimi tarafından rutin sağlık gözetim faaliyetlerinin yanı sıra yürütülen ergonomi analizi çalışmaları sonucu 6 eksenli kanca kullanımı ile çalışanların ergonomik koşullarında %60 oranında iyileştirilme yapıldığı gözlenmiştir.

Atölye çalışanlarının kullandığı kişisel koruyucu donanımları, gelişen teknoloji ve yeni konfor özellikleri göz önüne alarak tüm kişisel koruyucu donanım listesi aylık dönemler halinde kontrol edilmiştir. Teknik anlamda İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü tarafından tedarikçi firmaların teknik ekipleri ile yapılan çalışmalarla hassas şekilde seçilen Kişisel Koruyucu Donanımlar, çalışanların görüşüne sunularak konfor anlamında da memnuniyet sağlanmıştır.
British Council'in Düzenlediği Yarışmada Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'nü Kazandık
Fabrikalarımızda kurulan iş güvenliği sistemi ve iyi uygulamalarımızın değerlendirildiği yarışmada British Safety Council tarafından iş sağlığı ve güvenliği sektörünün en prestijli ödüllerinden olan Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'nü kazandık. Ödülün kazanılmasında bütün çalışanlarımızın yıllar içerisinde ortaya koyduğu özen, işbirliği ve özveri etkili olmuştur.
2020'de ISO 45001'e Geçişin Yapılması Planlanıyor

TürkTraktör, Bureau Veritas tarafından gerçekleştirilen OHSAS 18001 denetlemesinden de sistem gereksinimlerini tam olarak karşılayarak geçmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Standardına uygun olarak tasarlanmış süreçlerle yönetilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, birimlere ve kişilere hedefler verilmekte, yıllık çalışma programları hazırlanmaktadır.

Hedeflere ve çalışma programına uyum performans değerlendirmelere girdi oluşturmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği performansı yılda bir kez gerçekleştirilen Yönetim Gözden Geçirme toplantılarıyla değerlendirilmekte ve aylık olarak ilgili birimlere raporlanmaktadır. 2019 yılında OHSAS18001-ISO45001 standart geçişi çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılında ISO45001 geçişinin yapılması planlanmaktadır.

Fabrikalardaki ISG Kurulları
Hem Ankara hem de Erenler Fabrikaları’nda, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları, ilgili yöneticiler ve çalışan temsilcilerin oluşturduğu, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının tartışıldığı ve bağlayıcı kararların alındığı kurullar bulunmaktadır. 2020 yılı itibarıyla fabrikalarda 8’i çalışan temsilcisi olmak üzere 65 üyesi bulunan 2 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu görev yapmaktadır. Ayrıca, TürkTraktör hem ofis hem de saha çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri de gerçekleştirmektedir.
Sağlık Merkezi

Çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak amacıyla TürkTraktör’ün tüm tesislerinde sağlık hizmetleri sunulmaktadır. 

TürkTraktör Sağlık Merkezi, tedavi edici hizmetlerden öte koruyucu hekimlik hizmetlerini de yerine getirmek için eğitim ve denetim çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle ergonomi ve hijyen alanına odaklanan çalışmalar ile çalışanlar bilinçlendirilmiş, meslek hastalıklarının görülmediği bir çalışma ortamı yaratma hedefine bir adım daha yaklaşılmıştır. İlkyardım Eğitim Merkezi almış olduğu izinlerle TürkTraktör’ün yasal zorunluluk olan ilk yardımcı ihtiyacını karşılamaktadır. Alınan eğitim ile tüm çalışanların ilk yardımcı olması hedeflenmektedir. Eğitimler hem ofis çalışanı hem de saha çalışanları için devam etmektedir. Ayrıca her hafta Çarşamba günleri çalışanların direkt bağlantı kurarak aldıkları randevularla psikolog tarafından da hizmet verilmektedir.