Yönetim Sistemleri

YÖNETİM SİSTEMLERİ 

TürkTraktör, yürütmekte olduğu Entegre Yönetim Sistemi (EYS) çerçevesinde “Annex SL Yüksek Seviye Yapı” kapsamında tüm süreçlerini izlemekte, ölçmekte ve buna göre sürekli iyileştirmeler yapmaktadır. Yeni standartların gerektirdiği risk ve fırsatların belirlenmesi ve gerekli aksiyonların alınması konusunda, TürkTraktör 2020 yılı ortalarında risk ve fırsatların daha iyi yönetilebilmesine yönelik yapıyı kurmak üzere proje gerçekleştirmiştir. Bunu yaparken, Entegre Yönetim Sistemi’ni kılavuz olarak belirleyen TürkTraktör; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemini entegre olarak yönetebilen çok az sayıda şirketten birisidir.
 
Entegre Yönetim Sistemi’ni daha etkin bir şekilde yürütülebilmek için standartların gereklilikleri ortak bir paydada toplanmış ve kapsamlı bir dış denetim geçirilerek bu sistemlerin 2010 yılında entegre olarak doğrulanması sağlanmıştır. Bu entegrasyon sayesinde; standartların gerekliliği olan süreçler, doküman yönetimi, iç denetimler, yönetim gözden geçirme toplantıları, düzeltici faaliyetler daha verimli yürütülmektedir. EYS kapsamında ISO 9001, ISO 10002, ISO 45001, ISO 14001 ve ayrıca ISO 50001 ve ISO 27001 uluslararası standartlarına uygun olarak 2021 başında gerçekleştirilen sertifikasyon denetimleri başarıyla tamamlanmış ve belgelerin devamlılığı sağlanmıştır.
 
Koç Holding öncülüğünde Karbon Dönüşüm Programı kapsamında 2021 yılı 2. çeyreğinde ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi Doğrulaması Dış Denetimi gerçekleştirilerek bağımsız üçüncü tarafça sera gazı emisyonlarının doğrulatılması raporlanmış olup yılın 3. çeyreğinde ise karbon dönüşüm altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Yılın son çeyreğinde ise Koç Holding Karbon Dönüşüm Programı kapsamında Bilim Temelli Hedefler planlama çalışmaları devam etmektedir.
 
TürkTraktör Entegre Yönetim Sistemi dışında; ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi ve Türkiye’de sektöründe ilk olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ISO 14064 Sera Gazları Azaltımı ve Doğrulanması Standartlarını bir arada bulunduran bir kuruluştur.
 
TürkTraktör, vizyon ve misyonu doğrultusunda Entegre Yönetim Sistemi politikasını tanımlamış ve bütün çalışanları ile paylaşmıştır. Bu politika; kaliteyi ve sürekli iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, çevreye verilen zararların ve sera gazlarının en aza indirgenmesini, enerjinin verimli kullanılmasını ve tüm bunlar için gerekli kaynakların sağlanacağını taahhüt etmektedir. TürkTraktör, bu taahhüdünü tüm çalışanlarının katılımı ile sürekli kılmaktadır.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

TürkTraktör, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) süreçlerini yönetmeyi ve sürekli iyileştirmeyi ana felsefe olarak benimsemiştir. Bunu sağlamak için;

  • Tasarımlarımızda müşteri beklentilerini göz önünde tutmayı,
  • Koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamayı,
  • Tüm çalışanların katılımı ve dayanışması ile kalite, zamanında üretim, maliyet ve karlılık hedeflerimizi gerçekleştirmeyi,
  • Kalite, İSG ve Çevre ile ilgili her türlü yasal mevzuata ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Çalışanlar, ziyaretçiler, alt işverenler ve stajyerler için iş kazası ve meslek hastalıklarının önlendiği, çevrenin korunduğu bir çalışma ortamı yaratmayı,
  • Çalışanlarımızın, servislerimizin, tedarikçilerimizin, bayilerimizin ve nihai müşterilerimizin kalite, çevre ve İSG bilincini geliştirmeyi, ortak bir kültür yaratmak için eğitim ve duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,
  • Çalışma ortamında, sağlık ve güvenlik tehlikelerini ve çevresel etkileri belirleyip gerekli tedbirleri alarak, riskleri sistematik şekilde azaltmayı taahhüt ederiz.