Üretim Teknolojisi

Tezgah Parkı
TürkTraktör 404 adetlik oldukça geniş bir tezgah parkına sahiptir. Bu tezgah parkında yatay ve dikey işleme merkezleri, CNC ve yarı otomatik tornalar, freze, broş, silindirik ve puntasız taşlama, honlama, azdırma, ezerek diş açma, raspalama, dengeleme, lepleme, sürtünme kaynak gibi çok çeşitli tezgahlar bulunmaktadır.
Tezgahlardan %51’i CNC; CNC tezgahların da %50’si işleme merkezidir.
Türkiye’deki ilk FMS (Esnek Üretim Sistemi) TürkTraktör'de kurulmuştur. Şu andaki FMS sayısı 7’dir.
Isıl İşlem
Normalize, izotermik tavlama ve ıslah gibi talaşlı imalat öncesi ısıl işlem proseslerinin yanı sıra, atmosfer kontrollu fırınlarda sementasyon ve gaz nitrürasyon işlemleri ile CNC kontrollu orta ve yüksek frekanslı tezgahlarda indüksiyonla yüzey sertleştirme işlemleri uygulanmaktadır. Ayrıca parlak karbürleme işleminden geçmiş ayna dişlilerin pres sulama işlemi gerçekleştirilmektedir.
Motor Üretimi ve Montajı
Tesislerimizde motor bloğu, silindir kafası, krank üretimi yapılmaktadır. 48 hp’den 110 hp’ye kadar çeşitli güçlerdeki motor seçenekleri mevcuttur. 2005 yılında turbo motor üretimine geçilmiştir. 2011 yılından itibaren, emisyon düzeyi düşük, yüksek performanslı turbo intercooler özelliklerine sahip Tier3 seviyesinde motor üretimine başlanmıştır. Motor montaj hattından çıkan tüm motorlar test odalarında bilgisayar kontrollü teste tabi tutulmaktadır. Üretilen motorların tamamı düşük emisyonlu çevre dostu motorlardır.
Dişli Üretimi
Azdırma, planyalama, raspalama veya taşlama, lepleme, ezerek veya konik diş açma, broçlama yöntemleriyle ayna-mahruti, cer dişlisi, motor zaman dişlileri gibi  çeşitli dişliler üretilmektedir. Ek olarak tornalama, frezeleme, delik delme, puntalama, doğrultma ve taşlama gibi talaşlı imalat operasyonları CNC veya üniversal tezgahlarda yapılmaktadır.
Kalıp Master Tasarımı
TürkTraktör kendi üretim teknolojilerini üretebilen bir kuruluştur. Üretimde kullanılan kalıp, mastar, aparat ve özel amaçlı tezgahların tasarımı ve imalatı fabrika bünyesinde 3 boyutlu katı modelleme dahil CAD uygulamalarından (I-DEAS, PRO/Engineer, Autocad) yararlanılarak yapılmaktadır.
Kalite Kontrol Cihazları
Kaliteye büyük önem veren TürkTraktör’de, üretilen ve yan sanayiden tedarik edilen parçalar belirli kalite parametrelerine uygun olarak kalite kontrole tabi tutulurlar. Bu işlemler için, gerek özel olarak tasarlanan mastarlardan, gerek fizik, kimya, metalurji, ısıl işlem ve boyahane gibi laboratuvarlardan, gerekirse 3D bilgisayar kontrollü CMM cihazlarından faydalanılmaktadır.
Boyahane
Boya operasyonu birbiriyle eş ve birbirinden bağımsız 2 otomatik hareketli hat üzerinde yapılmaktadır. Boya hatları yüzey hazırlama, ilk kat boya, son kat boya ve son kontrol ünitelerinden oluşmaktadır. İlk kat ve son kat boya işlemleri robotlar yardımıyla operatörden bağımsız tam otomatik sistem ile gerçekleştirilmektedir. Erenler boya hattı bu anlamda Türkiye de traktör imalatında robot uygulamasını kullanan ilk tesistir.
Montaj Üretim Hatları
Montaj üretim süreci hidrolik kaldırıcı montajı, gövde ve güç aktarma organları montajı, ön aks montajı, motor montajı ve traktör son montajı üretim hatlarında gerçekleştirilmektedir. Montaj işlemleri ayarlanabilir hatveli montaj hatlarında; ileri montaj uygulamaları ve kalifiye işgücünün birleşimi ile gerçekleştirilmektedir. Üretim kalitesi montajın her aşamasında yapılan işlevsellik ve sızdırmazlık testleri ile kontrol altında tutulmaktadır. Her bir ürün için yapılan hidrolik kaldırıcı testi, gövde ve aktarma organlarının işlevsellik ve sızdırmazlık testleri, motor döndürme, sızdırmazlık ve performans testleri, traktör rulo ve sürüş deneyleri gibi uygulamalar ile ürünün performansı ve normlara uyumu garanti altına alınmaktadır. Montaj üretim hatlarında uygulanan sürekli iyileştirme ilkesi ve etkin yatırım politikası ile müşterilerimiz için her geçen gün daha kaliteli ve güvenilirliği yüksek ürünler üretilmesi amaçlanmaktadır.