Ücret, Yan Haklar ve Ödüllendirme

Ofis Çalışanları İçin Ücretlendirme

TürkTraktör’de unvan ve fonksiyondan bağımsız, işin içeriğine dayalı bir iş değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ofis çalışanlarımıza yönelik ücretlendirme uygulamalarımız rekabetçi ve adil bir sistemi temel almaktadır. Ücretlerimiz, şirket ve bireysel performans sonuçları, içinde bulunulan otomotiv ana sanayi sektörü, hedeflenen konum ve bölüm ile şirket içi denge gibi kriterler dikkate alınarak her yıl Ocak ayında güncellenmektedir.

Ücret politikamız, içinde bulunulan sektöre göre her yıl gerçekleştirilen ücret araştırmaları sonuçlarının incelenmesi ve detaylı ücret analizleri ile gözden geçirilmektedir. Çalışanlarımıza, yılda 12 maaş ve 4 ikramiye olmak üzere toplam 16 maaş ödeme yapılmaktadır. Belirlenen kademelerde ve rollerde bulunan çalışanlarımıza performanslarına bağlı olarak prim ödemesi gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra Çevik Ödüllendirme Araçları ile çalışanlarımız yine performanslarına ve dahil oldukları projelere bağlı olarak ödüllendirilebilmektedir.
 

Saha Çalışanları İçin Ücretlendirme

MESS Türk Metal Sendikası arasında imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin eki olan Metal Sanayi İş Gruplandırma Sistemi’ne göre ücret zammı uygulaması yapılmaktadır. Ücret zamları 1 Eylül ve 1 Mart tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere yılda 2 kez uygulanmaktadır.
 

Yan Haklar


Saha çalışanlarımız Toplu iş Sözleşmesi ile kazanılmış yan haklardan yasal mevzuatlar çerçevesinde belirlendiği şekilde yararlanmaktadır.

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
TürkTraktör’de çalışmaya başlayan ofis çalışanı ek sosyal güvence ve yardım sağlamak amacıyla kurulan Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na üye olur. Söz konusu vakfa üyelik, saha çalışanlarımız için isteğe bağlıdır. Çalışanlarımız her ay ücretlerinden belirlenen ölçülerde kesenek primi öderler.

Allianz Sağlık Sigortası
İşe yeni başlayan her çalışanımız dilerse üyelik bedelinin bir kısmı TürkTraktör tarafından karşılanacak şekilde özel sağlık sigortası planından yararlanmaya başlayabilmektedir. Allianz özel sağlık sigortası yaptırmak istemeyen çalışanlarımız için ise, SGK anlaşması olan hastanelerde geçerli olan Allianz tamamlayıcı sağlık sigortası yapılmaktadır.

KoçRam Ferdi Kaza Sigortası
Zor günde de çalışanımız teminat altında olsun istiyoruz ve çalışanlarımızı, vefat ve sürekli sakatlık durumunda teminat altına alıyoruz.

Koç Ailem Programı
Koç Topluluğu çalışanları, Koç Topluluğu şirketlerinin ve ayrıca birçok tanınan markanın ürün ile hizmetlerinden özel indirim ve avantajlarıyla faydalanabilmektedir.

Flextra
Çalışanlarımız, Koç Topluluğu Özel Yan Haklar Programı olan Flextra’dan yararlanarak geniş bir havuzdan kendi tercih ve ihtiyaçlarına göre seçim yapabilirler.

Ulaşım Hizmetleri
Çalışanlarımızın şirkete geliş ve gidişleri için servis imkanı bulunmaktadır.

Yemek Hizmetleri
Çalışanlarımız, yemekhanemizde yemek hizmetinden faydalanmaktadır. Evden çalışma günlerinde ise Yemek Kartı uygulamamız bulunmaktadır.

Sağlık Hizmetleri
Çalışanlarımız, Sağlık Merkezi’mizde genel sağlık hizmetlerinden ve periyodik sağlık kontrolleri imkanından faydalanmaktadır.

Sosyal Yardımlar

TürkTraktör’de çalışan tüm çalışanlarımıza,
 • Evlenme yardımı,
 • 0-66 ay bebeği olan annelerimize kreş yardımı,
 • Doğum yardımı
 • Eş, çocuk, anne veya babası ölen çalışana ölüm yardımı,
 • Aylık çocuk yardımı,
 • Yıllık ücretli izin yardımı,
 • Okuyan çocukları için öğrenim yardımı,
 • Bayram yardımı,
 • Yakacak yardımı,
 • Askerlik yardımı,
 • Giyecek yardımını içeren sosyal yardımlar yapılmaktadır.

Ödüllendirme

Ofis
Başarıyı herkes tarafından görünür kılmamıza imkan tanıyan performans sistemimizi Spot Bonus ile desteklemeye devam ediyoruz.

Saha
Tüm çalışanlarımız Yalın Üretim Metotları ile kazanılmış yetkinliklerini iş süreçlerinde kalite ve verimi arttırmak, sürekli iyileştirmeye hizmet eden, davranış turum ve çabalarından dolayı çalışanları takdir ve tebrik etmek; şirket kültürünü geliştirmek çalışan bağlılığını arttırmak ve iş süreçlerine katılımlarını arttırmayı hedeflemektedir.

Öneri Kaizen ve İSG veri sistemini kullanarak anlık geribildirimde bulunmalarına olanak sağlayan sistem ile çalışanlarımız, yaptıkları çalışmalar neticesinde “Anlık Ödüllendirme” ile ödüllendirilmektedirler.