Homologasyon ve Güvenlik

Homologasyon ve Güvenlik

Geliştirme süreci tamamlanan yeni ürünlerin, yönetmelikler ile belirlenen şartları sağladığının kontrol edilmesi, gerekli sertifikaların ve test sonuçlarının hazırlanması ve ilgili resmi kurumlar ile tip onay süreçlerinin yürütülmesi çalışmaları Homologasyon ve Güvenlik ekibi bünyesinde yürütülmektedir.