Sürdürebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik çalışmalarını en üst düzeyde yönetmeye odaklanan TürkTraktör’de üst düzey yöneticilerden oluşan Sürdürülebilirlik Konseyi, şirket içi tüm sürdürülebilirlik çalışmalarının yönetiminden sorumludur. Konsey, TürkTraktör’ün sürdürülebilirlik stratejisini, hedef ve aksiyonlarını belirlemek, stratejik yol haritasını gözden geçirmek, hedef ve aksiyonlardaki ilerlemeyi takip etmek, uluslararası gelişmeleri, kamusal düzenlemeleri, trendleri takip etmek ve gerektiğinde çalışma gruplarına geliştirici tavsiyelerde bulunmak üzere oluşturulmuştur.

İlgili fonksiyonların üst düzey yöneticilerinden oluşan Sürdürülebilirlik Konseyi’ne aynı zamanda konsey üyesi olan Şirket Lideri başkanlık eder. Kalite Güvence & Yalın Yönetim İş Liderliği bünyesinde yer alan Sürdürülebilirlik Yöneticiliği, tüm sürecin takibi ve koordinasyonundan sorumludur. Sürdürülebilirlik Konseyi altında beş çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grupları ayda bir kez düzenli olarak bir araya gelmekte ve her üç ayda bir Sürdürülebilirlik Konseyi’ne bilgilendirmede bulunmaktadır. Çalışma grupları ve görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Sürdürülebilirlik Yönetimi:
  TürkTraktör’ün çevre ve enerji hedeflerinin, projelerinin takibi ve iyileştirme çalışmalarından sorumludur.
 • Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Çalışma Grubu:
  Yenilikçi ve teknolojik çözüm odaklı projelerin takibi ve iyileştirme çalışmalarından sorumludur..
 • Sorumlu Tedarik Yönetimi Çalışma Grubu:
  İzlenebilir tedarik zincirine ilişkin projelerinin takibi ve iyileştirme çalışmalarından sorumludur.
 • Sosyal Çalışma Grubu:
  Çeşitlilik, kapsayıcılık, iş sağlığı ve güvenliği konularında hedeflerin takibi, iyileştirme çalışmaları ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin takibinden sorumludur.
 • Uyum ve Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu: Çeşitlilik, kapsayıcılık, iş sağlığı ve güvenliği konularında hedeflerin takibi, iyileştirme çalışmaları ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin takibinden sorumludur.