Yasal Uyarı ve Gizlilik Sözleşmesi

Sayın Kullanıcı,

TürkTraktör Web Sitesi'ne hoş geldiniz.

Aşağıda belirtilen "Kullanım Şartnamesi", TürkTraktör Web Sitesi'nin siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. TürkTraktör Web Sitesini ziyaret eden her kullanıcı, Kullanım Şartları'nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Bilgi Güvenliği Politikası
Dökümanı İndir

Kullanım Şartları

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla, yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmıştır. Web sitesinde sunulan içerik, grafik, görüntü ve belgeler bilgi amaçlıdır. Sunulan hiçbir içerik ticari amaç taşımamaktadır. TürkTraktör, web sitesi ile finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Bu web sitesinde hiçbir şey TürkTraktör hisselerine yatırım yapmaya yönelik değildir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü karar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir. Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan TürkTraktör ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir.

TürkTraktör’ün mali durumu ve operasyonel sonuçlarını gösteren bilgi ve belgeler web sitesinde yer almaktadır. Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşleri ve varsayımları, gelişim ve gerçekleşmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir.

TürkTraktör, sitenin içeriğini, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemden silme hakkını saklı tutar. Web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, revizede gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü TürkTraktör’e hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez.

TürkTraktör web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, TürkTraktör sorumlu tutulamaz.

Web Sitesi'nde yayınlanan ve telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları TürkTraktör ya da diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere Web Sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. TürkTraktör’ün yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. TürkTraktör, bu tür materyallerin (duvar kâğıdı, ekran koruyucu, reklâm filmi gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı'ya aittir.

TürkTraktör, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, Kullanıcı'lara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve TürkTraktör Web Sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Web Sitesi'nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Web Sitesi'nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi'ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Resmî makamlardan Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı'nın Türk Traktör sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, TürkTraktör, Kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

Kullanıcı'lar ile TürkTraktör arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, TürkTraktör elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar'na göre çözülecektir.

TürkTraktör Web Sitesi, Kullanım Şartnamesi'nin herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı'lar bakımından hüküm ifâde edecektir.

Kullanıcı, TürkTraktör Web Sitesi'ne girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.

İbrahim Aykut Özüner