Ürün ve Program Yönetimi

Ürün ve program yönetimi birimleri, yeni ürünlerin geliştirilmesinden, pazara sunulmasına ve ticari performansının takibine kadar olan tüm yaşam döngülerinden sorumludur. Çalışmalar; bağ-bahçe serisi traktörleri, arazi traktörleri ve çok amaçlı traktörler olmak üzere 3 ayrı tribe organizasyonu ile yürütülmektedir. Her tribe altında ürün stratejisi, ürün geliştirme ve endüstriyelleştirme takımları mevcuttur. Bu takımlar, pazarlama, Ar-Ge, üretim, satınalma, kalite ve satış sonrası gibi farklı fonksiyonlardan görev alan kişilerden oluşmaktadır.
 
Ürün ve program yönetimi çalışmaları, sürekli izleme ve revizyona tabi standartlaştırılan Küresel Ürün Geliştirme (GPD) sürecini takip eder.  Bu yaklaşım, kaynak planlamasını optimize ederken, yatırım ve net hedeflerin tanımlanmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda riski tahmin etme ve risk yönetimi ile daha kaliteli ürün geliştirme yeteneğini de iyileşmektedir. Kurulan erken uyarı ekipleri ile servis ağından geri bildirimler toplanır ve garanti kapsamındaki ürünlerin performansı izlenir. Sonrasında ürün, Mevcut Ürün Yönetimi süreçleri kapsamında yönetilir.