İşe Alım Yolculuğu - Saha
TürkTraktör çalışma kültürüne uyum sağlayacak aday havuzumuz için sosyal medya ve kurumsal web adresimiz üzerinden başvuruları veri bankamıza topluyoruz. 18 yaş ve üzeri herkese açık olan genel başvurular, pozisyon gerekliliklerine göre aday değerlendirme sürecine dahil ediliyor. Uygun adaylar işverenliğimize davet edilerek Genel Beceri Testi, Viyana Testi ve Mülakat sürecine dahil oluyorlar. Uygun görülen adaylara iş teklifi yapılarak sürecimizi sonlandırıyoruz.

İşbaşı yapan çalışanlarımızı işverenliğimizin çalışma kültürüne katılımını en verimli olacak şekilde tamamlanması için oryantasyon programına alarak İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre, Yalın Üretim, Toplu İş Sözleşme Hakları ve İş Başı eğitimi adımları ile çalışma bilincini kazandırarak oryantasyon programımızı tamamlıyoruz.
 

Saha Çalışanı Oryantasyon Süreci

Aramıza yeni katılan saha çalışanlarımızın hızla şirketimize uyumunu sağlamak amacıyla Oryantasyon Programı düzenlenmektedir. Bu program kapsamında;
  • Şirket Genel Tanıtımı
  • Çevre Eğitimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
  • Yalın Üretim Metodları Eğitimi
  • Bölüme yönelik Teorik ve Uygulamalı Bilgilendirme
yer almaktadır.