Sıkça Sorulan Sorular

Öncelikle, Türk Traktör Tedarikçi Portalinden tedarikçi başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Başvuru sonucunda değerlendirme kriteri olan 70 puan ve üzeri tedarikçi adayları ile iletişime geçilmektedir. Faaliyet alanınızdaki ürün ve hizmetlerin ticari ve teknik koşullarını sağlamanız durumunda aday tedarikçiler Tedarikçi Devreye Alma sürecinden geçer. Bu süreç kapsamında ticari, iş etiği, çevre ve kalite gibi  birçok adımı kapsayacak şekilde değerlendirilir ve denetim süreçleri başlatılır. 
Türk Traktör Tedarikçi Değerlendirme Sistemi birçok kriter üzerinden hesaplanmaktadır. Temel olarak sevkiyat, kalite ve satış sonrası performansları dikkate alınmakta olup, bu kriter belirlenen ağırlık puanları üzerinden hesaplanmaktadır. Performans değerlendirme sistemi sonuçlarına göre tedarikçinin gelişmeye açık alanları belirlenir ve firmadan iyileştirme talep edilir. 
Satınalma Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yapılan anlaşma sonucunda fiyat, ödeme koşulları ve numune teslim şartları belirlendikten sonra, ilgili numune onayını takiben Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olan Tedarik Geliştirme ekipleri seri üretim siparişlerini tedarikçilere iletir. Siparişlerin açılmasıyla birlikte talep edilen üretim tesisine teyit ve sevkiyatlar gerçekleştirilir.Ş irketimiz tedarik zincirinin en önemli halkalarından biri olan tedarikçilerimizin de bu amaca uygun olarak benzer ve uyumlu bir esnekliğe sahip olmasını beklemektedir. Siparişe istinaden tedarikçi tarafından gerçekleştirilen tüm sevkiyatlar, siparişlerde belirtilen miktar ve zamana; sevk edilen malzemeler de Teknik Resim, Şartname ve Talimatlarına, ulusal ve uluslararası Standart/Direktif ve Yönetmeliklere uygun olması beklenmektedir.
​​​Tedarikçilerimiz, performans arttırma amaçlı, sapmaların ve israfın indirgenmesini sağlayan kalite yönetim sistemini oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir. Tedarikçiden talep edilen birtakım belgeler beklentilerin karşılanıp karşılanmadığına dair fikir oluşturmaktadır. Bunlar; ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949,ISO 50001,ISO 27001 vb.yönetim standartları sertifikalarına sahip olması, Yan Sanayi Kalite ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler, kalite kriterleri doğrultusunda yıl içerisindeki hedef kalite performansı, Tedarikçi Değerlendirme Sistemi puanı, satış sonrası müşteri şikayetleri, iade oranları gibi veriler takip edilerek ve raporlanarak gözlemlenmektedir.