Sıkça Sorulan Sorular

TürkTraktör'ün faaliyet konusu; traktör, biçerdöver ve diğer tarım makine ve aletleri ile bunların motor ve parçalarının tasarım ve üretimini gerçekleştirmek, bunların yurtiçi ve yurtdışına satışını yapmak, ithalatını yapmak, yurt içine yönelik satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini sağlamak ve her türlü iş makinalarının üretimini gerçekleştirmek, ithalatını yapmak, yurt içine yönelik satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini sağlamaktır. Amaca ilişkin detaylı bilgiyi internet sitemizin Kurumsal Kimlik ve Yönetim başlığı altında yer alan Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesinde bulabilirsiniz.
Koç Holding: %37,50

CNH Industrial: %37,50

Halka Açık Kısım ve Diğer : %25,00
TürkTraktör'ün halka arz tarihi 03-04/06/2004 ve fiyatı 8 TL’dir.
TürkTraktör hisse senetleri, Borsa İstanbul Ulusal Pazarı'nda "TTRAK" koduyla işlem görmektedir.
Şirketimizin ödenmiş sermayesi beheri 1 KR itibari değerde olan 10.006.687.500 adet hisseye ayrılmış 100.066.875 TL dir.
30/09/2023 tarihi itibari ile 2.944 çalışan vardır.
Yatırımcı İlişkileri sayfasında yer alan Finansal Sonuçlar kısmından ulaşabilirsiniz. 

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının asgari %60’ı nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası  düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

Genel kurula katılmak için gerekli dokümanlar toplantı tarihinden 3 hafta önce web sitemizde Genel Kurul Dokümanları kısmında yayınlanmaktadır.
Pdf formatındaki rapora web sitemizdeki Finansal Sonuçlar başlığı altından ulaşabilirsiniz. Basılı rapor için Yatırımcı Üye Kayıt linkini kullanabilirsiniz.
Web sitemizdeki Yatırımcı Sunumları linkinden ulaşabilirsiniz.
A ve B Grubu hisseler yönetim kurulu üye seçimi ve denetçi seçiminde imtiyaza sahiptir.
 
Web sitemizin Kurumsal Kimlik ve Yönetim başlığı altından ulaşabilirsiniz.