Tasarım Doğrulama Süreci

Test ve Onay Planı, Fonksiyonel Prototipler

Tasarım doğrulama safhasında; ürün özellikleri, kullanım amacı, müşteri beklentileri, yeni içerik ve teknolojik değişiklikler kapsamında plan oluşturulmaktadır.

Bu plan sınırları içinde alt komponentler, sistemler, prototip ve ön seri ürünler üzerinde laboratuvar ile saha testleri gerçekleştirilmekte, doğrulama işlemleri yürütülmektedir.

Motor performans ve emisyon ölçümlerine ek olarak, hızlandırılmış ömür testleriyle motorların kullanıldığı süre boyunca maruz kalacağı koşullar oluşturularak proaktif çözümler ve iyileştirme yöntemleri tasarımları geliştirilmektedir.

Hızlandırılmış olarak şasiye uygulanan çalışma alanı vibrasyonu ve darbe etkileri sayesinde kabin ile komple ürün için titreşim testleri yapılmaktadır. Böylelikle ürün güvenilirliği artırılmakta ve geliştirme süreci kısaltılmaktadır.
  Farklı saha ve çalışma koşullarından elde edilen veriler analiz edilerek yüksek etkili Servohidrolik test sistemi üzerinde yeni ürün kabin ve şasi dayanıklılığı test edilip güvenirliliği arttırmak için gerekli olan tasarım değişikliği gerçekleştirilmektedir.

Hidrolik test kabiliyeti ile sistem üzerinde bulunan pompa, güç çıkışları, mekanik ve elektrohidrolik valf sistemleri gibi elemanların performansları, karakteristikleri ve sistem üzerindeki etkileri belirlenmekte, tasarımları doğrulanmaktadır.

Ürün üzerinde bulunan sistemlerin ürün yaşam döngüsü boyunca maruz kaldığı koşullar karşısında dayanıklılığını ve güvenilirliğini arttırmak için sensörler ile veriler toplanmaktadır. Toplanan verilerle amaca uygun özgün test düzenekleri oluşturularak esnek test kabiliyetiyle ürün geliştirme desteklenmektedir.
 

Saha Testleri

Ürün, saha koşullarında nasıl çalışıyor daha iyi görebilmek, ekipman ile uyumunu gözlemlemek ve günlük kullanım ile ilgili kullanıcıların yorumlarını alabilmek için Türkiye’nin değişik bölgelerinde saha testlerine gönderilmektedir.

Her projede farklılık gösteren bu testler en az 2 ürün ve 1000’er saat üzerinden gerçekleştirilmektedir. Testler boyunca ürünler sürekli takip edilmekte, oluşan her türlü problem anında çözülerek teste devam edilmektedir. Bu testlerde ürünler gerçek müşteri kullanımıyla deneyimlenmektedir.