Ticaret Sicil Bilgileri

Ticaret Sicil Bilgileri

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Ankara Sanayi Odası’na 197-7/20 sicil numarası ile 26/08/1954 tarihinde kaydolmuştur.

Ticaret Sicil No: 5347

MERSİS No: 0876005471300012