Tedarikçi Başvuru Formu

01 Şirket Tanıtımı
02 İş Etiği Hakkında
03 Uluslararası Standartlara Uyum
04 Ticari Faaliyetler

Bu alanda, şirketiniz ile ilgili temel bilgilerin doldurulması beklenmektedir.


Banka Bilgileri *


Antetli Dosyanızı Ekleyiniz
Lütfen sadece PDF formatında yükleyiniz.
Antetli Dosyanızı Ekleyiniz

Adresiniz *


Şirketinizde Temasa Geçebileceğimiz İrtibat Kişisi *


Faaliyet Alanınızla İlgili Referanslarınız / Referans Yazılarınız veya İş Bitirme Belgeniz Koç Grubu Şirketleri *


Doküman Ekleyiniz
Lütfen sadece PDF formatında yükleyiniz.
Antetli Dosyanızı Ekleyiniz

Faaliyet Alanınıza göre FORD OTOSAN , TOFAŞ ya da CNH INDUSTRIAL Ana Tedarikçisi Misiniz? *

Ticari Evraklarınızı Ekler Misiniz? ( Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, banka bilgileri, işletme belgesi, imza sirküleri) *
Doküman Ekleyiniz
Lütfen sadece PDF formatında yükleyiniz.
Antetli Dosyanızı Ekleyiniz

Bu alanda, iş etiği ile ilgili soruların cevaplanması beklenmektedir.


Türk Traktör Etik İlkeler ve Uyum Politikalarına uymayı taahhüt ediyor musunuz? *

Hakkınızda yayınlanmış ve gecikmiş vergi borcunuz var mıdır?*

Türkiye genelinde gecikmiş SGK borcunuz var mıdır?*

Sosyal haklar ve fazla mesai de dahil çalışanlarınıza en az kanun ve düzenlemelerle belirtilen miktarlarda ücret ödemesi yaptığınızı ve sgk girişi olmayan işçi çalıştırmadığınızı taahhüt eder misiniz? *

Rekabeti etkileyen her türlü anlaşma, uygulama ve projenin içinde yer almayacağınızı beyan ve taahüt eder misiniz? *

Türk Traktöre ilişkin her türlü bilgi "gizli" olarak işaretlenmemiş olsa dahi, ticari sır niteliğinde olduğunu kabul eder ve bu bilgileri üçüncü kişilere vermemeyi beyan ve taahüt eder misiniz? *

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yürürlükte bulunan mevzuat ile ileride yürürlüğe girebilecek olan her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliğe uymayı beyan ve taahüt eder misiniz? *

Bu alanda, şirketinizin uluslarası standartlara uyum durumu değerlendirilmektedir.


Faaliyet alanınıza göre ISO 9001 ( Kalite Yönetim Sistemi ) Belgeniz var mıdır? *


Doküman Ekleyiniz
Lütfen sadece PDF formatında yükleyiniz.
Antetli Dosyanızı Ekleyiniz

Faaliyet alanınıza göre ISO 14001 ( Çevre Yönetim Sistemi ) Belgeniz var mıdır? *


Doküman Ekleyiniz
Lütfen sadece PDF formatında yükleyiniz.
Antetli Dosyanızı Ekleyiniz

Faaliyet alanınıza göre ISO 50001 ( Enerji Yönetim Sistemi ) Belgeniz var mıdır? *


Doküman Ekleyiniz
Lütfen sadece PDF formatında yükleyiniz.
Antetli Dosyanızı Ekleyiniz

Faaliyet alanınıza göre ISO 45001 ( İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) Belgeniz var mıdır? *


Doküman Ekleyiniz
Lütfen sadece PDF formatında yükleyiniz.
Antetli Dosyanızı Ekleyiniz

Faaliyet alanınıza göre ISO 27001 ( Bilgi Güvenliği) Belgeniz var mıdır? *


Doküman Ekleyiniz
Lütfen sadece PDF formatında yükleyiniz.
Antetli Dosyanızı Ekleyiniz

Türk Traktör İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymayı ve ilgili taahütnameyi imzalamayı taahüt eder misiniz? *

ISO/TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgeniz var mıdır? *


Doküman Ekleyiniz
Lütfen sadece PDF formatında yükleyiniz.
Antetli Dosyanızı Ekleyiniz

Bu alanda Türk Traktör ile ticari faaliyetlerin başlatılabilmesi için beklenen birtakım gereklilikler sorulmaktadır.


Faaliyet alanınıza göre garanti süresince %10 kesin teminat vermeyi taahüt eder misiniz? *

Türk Traktör SAP portalı üzerinden teklif verebilir misiniz? *

Sipariş teyidi ve sevkiyat ile ilgili müşteri geri bildirimi, stok takibi için kullanılan bir yazılımınız var mıdır? *