Tarihçe

1954 - 1969
1970 - 1983
1984 - 1997
1998 - 2013
2014 - 2023

1954

Minnnepolis moline

MKE, TZDK, Ziraat Bankası, Tariş, Çukobirlik ve Minneapolis-Moline arasında bir ön protokol imzalandı. Bu ön protokole göre, Minneapolis-Moline TürkTraktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. adıyla, merkezi Ankara olan şirket kurulacak ve bir işletme anlaşmasıyla, Minneapolis-Moline Co. gerek duyulan yerli ve yabancı personeli sağlayarak fabrikayı işletecekti. Türk personelin oranı en geç beş yıl içinde en az %90’a çıkarılacaktı. Şirket süresinin 25 yıl, ortaklarca oluşturulan sermayesinin ise 20 milyon TL olması kararlaştırıldı. Şirketin kuruluşu 25 Haziran 1954 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 29 Temmuz 1954 tarihli resmi gazetede yayımlandı.

1955

Fabrika işletmeye açıldı

Türkiye’nin İlk Traktörü 8 Mart 1955 tarihinde TürkTraktör tesislerinde üretildi.

1956

Üretim Devam Ediyor

TürkTraktör 1954-1957 yılları arasında 1202 adet traktör üretti.

1957

Üretim Devam Ediyor

TürkTraktör 1954-1957 yılları arasında 1202 adet traktör üretti.

1958

Üretim Devam Ediyor

TürkTraktör 1954-1957 yılları arasında 1065 adet traktör üretti.

1959

Döviz Sıkıntısı

Döviz sıkıntısı üretim faaliyetini aksattı. Daha sonra Türk Lirası sıkıntısı da başladı.

1960

Kârlı Yıl - Yönetim Türk Personelde

Olumsuzluklara ve sosyal çalkantıya rağmen Ziraat Bankası’nın desteği sağlanarak imalat faaliyeti devam etti. 630 traktörün imalat ve satışı gerçekleştirildi. Dönem, kârla kapandı. 1960 ve sonraki yıllarda genel müdürlük dâhil bütün işler Türk personel tarafından yürütüldü.

1961

Yerli Katkı Payı %43'e Çıktı

Traktörlerdeki yerli katkı payı %43’e çıkarıldı. 1961 başlarında yabancı ortak Minneapolis-Moline'nin de geçirdiği değişiklik sonucu, şirketteki 6 milyon TL'lik hisse senetleri, ABD'de kurulu Motec Industries Inc.'e devredildi.

1962

Yerli Katkı Payı %50 FIAT Traktör Montajı Başladı

Yerli katkı %50’ye ulaşırken, rekor düzeyde üretim yapıldı. Bu yıl traktör dışında haşbay (saman makinesi) yol silindiri ve pulluk da imal edilerek satıldı. Yılın ikinci yarısında, ilk FIAT traktörü monte edildi.

1963

Sözleşmeler ve Yenilikler Yılı

16 Mayıs 1963’te FIAT ile lisans anlaşması imzalandı ve yerli katkının %30’a çıkarılması hazırlıklarına geçildi. FIAT'ın Türkiye Genel satıcısı olan Egemak ile de ticari anlaşma imzalandı. TürkTraktör MESS (Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası) üyesi oldu. Traktör parçalarını dökecek olan dökümhane hizmete girdi.

1964

İlk Toplu İş Sözleşmesi Standart Maliyet Muhasebesi Uygulaması

İlk Toplu İş Sözleşmesi TürkTraktör'de imzalandı. İlk Standart Maliyet Uygulaması TürkTraktör'de başladı.

1965

Yeni Rekorlar, "FIAT TÜRK"ten "TÜRK FIAT"a

MMTT Model üretimi sonlandırıldı. "Türk Fiat" marka üretime geçildi.

1966

Yerli Katkı Payı %45

1966 yılında 2.664 adet FIAT-TURK traktörü üretildi. Üretimdeki yerli katkı payı %45'e ulaştı. Geçmiş yıllara göre en yüksek sayıda imalat gerçekleştirildi.

1967

İlk Biçerdöverler, Sermaye Yapısında Değişiklik

TürkTraktör %46 yerli katkı ile 3501 traktör üretti. OtoKoç ile imzalanan Ticari İşbirliği Anlaşması'na göre 24 adet biçerdöverin de montajı tamamlandı.

Sermaye ve ortaklık yapısında önemli değişiklikler oldu. FIAT ve FIAT'ın Türkiye Genel Satıcısı olan EGEMAK TürkTraktör'ün yeni ortakları oldular. Minneapolis-Moline'nin daha önce Motec Industries'e devredilen 6 milyon TL'lik hisseleri bu defa White Motor Corp. a devredildi. Internazionale Holding FIAT SA, bu hisselerin 3 milyon TL'lik bölümünü devraldı. İzmir, Adana ve Antalya Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri elinde bulunan 5 Milyon TL'lik hisseleri Egemak, Ege Makina ve Ticaret A.Ş. devraldı.   

1968

CKD Uygulaması TürkTraktör ve Ziraat Makineleri

FIAT'ın da katılımıyla, daha yüksek yerli katkı ve daha fazla üretim için bir genişleme projesi hazırlandı. Proje, %64 yerli katkı ile yılda 10 bin traktör üretimini hedef almıştı. Hazırlanan Yenileme Ve Modernizasyon Projesinin gerçekleştirilmesi 1974 yılı sonuna kadar sürdü. Motorların CKD (completely knock down) yani tamamen, dağınık halde ithali ve mevcut imkânlarla test edilmesi için gerekli donanım sağlandı ve faaliyete geçildi. Şirketin adı "TürkTraktör ve Ziraat Makineleri" olarak değişti.

1969

Yüksek Üretim

TürkTraktör 1969'da toplam 3.944 adet traktör üretti.

1970

Yüksek Üretim

Başlangıçtan 1970 yılı sonuna kadar yapılan traktörler

Adet 

Türk Fiat Traktörleri
19.351 

MMTT Traktörleri
4.879 

Toplam
24.230

Türkiye Traktör Parkı'ndaki Bütün Marka ve Modeller Toplamı 
105.865

1971

Kârda Yeni Bir Rekor

5.087 traktör üretildi. 17.612.513 TL ile şimdiye kadar sağlanan en büyük kâr elde edildi. 1$=14TL hesabıyla, kâr 1.258.037 dolar oldu.

1972

Direkt İmalatçıdan Alış

7.549 traktör üretimi gerçekleşti. İthal edilen parçalardan rulmanlar ve yakıt pompası doğrudan imalatçıdan satın alınmaya başlandı.

1973

Üretim Programı İyi Gitti

9.511 traktör üretildi. Yılsonunda elde edilen kâr 29.770.269 TL oldu. Bunun dolar karşılığı, 1$=14,28TL üzerinden, 2.084.753 dolar oldu.

1974

Enflasyon ve Hedefler Yükseldi

1974, genellikle bütün ülkelerin büyük zorlukla karşılaştığı, enflasyonun kamçılandığı yıl oldu. TürkTraktör 9.075 traktör üretti. 1974'te revize edilen İkinci Genişleme Projesi ile 30.000 traktör ve 60.000 motor üretimi hedeflendi.

1975

Yenileme Projeleri

12.090 adet traktör üretilerek rekor kırıldı. Çalışan sayısı 1029. Modernizasyon ve yenileme çalışması tamamlandı.

1976

Üretim ve Kâr Artmaya Devam Ediyor

15.006 traktör üretildi, 109.244.521 TL kâr elde edildi. Bu kâr dolar cinsinden (1$=16,83 TL) 6.491.059 etmektedir. 1976 üretimi ve kârı, döviz transferlerindeki aksamalara rağmen, şirketin başlangıçtan bu yana elde ettiği en yüksek sonuçlardı. 3. Yenileme ve Modernizasyon Projesi hazırlanarak Sanayi Bakanlığı'na sunuldu.

1977

Yenileme ve Modernizasyon Yılı Trakmak

  1. 14.075 traktör üretilen bu yıl, yatırımlara devam edildi.
  2. Yenileme ve Modernizasyon Projesi de iki tezgâh dışında tamamlandı.
  3. Yenileme ve Modernizasyon Projesi için teşvik belgesi alındı. Bu proje ile Takım İmal, Kalite Kontrol gibi yardımcı kısımların yenilenmesi amaçlanmıştı. Yılın en önemli gelişmelerinden biri de Egemak'ın Genel satıcılık görevini 1 Ocak 1977'den itibaren Trakmak'a devretmesiydi.

1978

100.000. Traktör Üretildi

Devlet büyüklerinin ve misafirlerin katıldığı bir törenle Haziran 1978'de yüz bininci traktör Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne armağan edildi

1979

TürkTraktör 25 Yaşında Türkiye'nin İlk Traktör İhracatı

TürkTraktör'ün 25. yılını kutladığı bu yıl, Pakistan'a 300 adet 480 model traktör ihraç edildi.

1980

Üretim Düştü

Üretim Düştü
Başlangıçtan 1980 Yılı Sonuna Kadar TürkTraktör Üretimi

Türk FIAT Traktörleri    
115.669

MMTT Traktörleri    
4.879

Toplam    
120. 548

 


1980 Yılında Türk Traktör Üretim

480 Model Türk FIAT    
5.769

Diğer Firmaların Toplam Üretimi

9.183

640 Model Türk FIAT    
1.941

Toplam    
7.710

50 NC Kamyon Motoru    
1.758

1981

Yeni Atölye Binası, RAM Dış Ticaret A.Ş.

TürkTraktör yıllardan beri Türkiye’deki üretimin %40 ila % 52’sini gerçekleştirmişti. Bu yıl da 11.011 traktör üreterek Türkiye’deki toplam üretimin %44’ ünü karşıladı. RAM Dış Ticaret A.Ş. ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracat için işbirliğine başlandı. Bu yıl gerçekleştirilen önemli yatırımlar arasında 6.580 m 'lik yeni atölye binası ve Isıl İşlem Atölyesinin genişletilmesi vardı. 1981 yılında “bm 148 Balya Makinesi” adıyla yeni bir ürünün de hazırlıkları yapılarak imalata geçildi.

1982

İran'a İhracat

TürkTraktör, İran ile 5.000 adet traktör ihracatı için anlaşma imzaladı ve 2.100 traktörü İran'a sevk etti. 181.315 dolarlık yedek parça ihraç edildi. Bu yıl içinde kapasitesinin %72’sini oluşturan 16.017 traktör üreten TürkTraktör, kuruluşundan bu yana yıl bazında yaptığı üretimle en üst seviyeye ulaştı.

1983

Üretimde Yeni Rekor!

1983 Yılında Traktör Üretimi (Adet)
480 Model Türk FİAT (%84 yerli katkı)    
9.090

480 S/8 Model Türk FIAT    
3.312

640 Model Türk FIAT (İhracat için)    
 2.687

Toplam    
18.600

50 NC Kamyon Motoru    
4.663

1984

TürkTraktör Üretim ve Satışta Önder

Bu yıl 18.313 traktör üretimiyle, 22.500 traktörlük kapasiteye göre, kapasitenin %82’si kullanıldı.

1985

Yüksek Üretim

Yüksek Üretim
1985 Yılında Traktör Üretimi

480 Model Türk FIAT    
7.173

480 S/8 Model Türk FIAT    
3.191

640 Model Türk FIAT    
2.655

Toplam    
13.019

50 NC Kamyon Motoru    
5.220

1986

Yeni Modeller

Yeni modeller üretilmeye başlandı. CNH işleme merkezerinin ithalatı gerçeklştirildi.

1986 Yılında Traktör Üretimi (Adet)
480 Model Türk FIAT    
2.705

480 S/8 Model Türk FIAT    
382

640 Model Türk FIAT    
278

54-56 Model Türk FIAT    
3.499

65-46 Model Türk FIAT    
1.886

65-46 DT Model Türk FIAT    
142

54C Model Türk FIAT    

1987

46 Serisi Üretimi Devam Etti

Bu yıl, geçen yıl başlayan ve 46 serisi traktörlerle çeşitlenen ürün gamına devam edildi. Türkiye’de traktör parkının %34’ünü TürkTraktör üretmektedir.

1988

Traktör Gövdesi (Crocera) Üretimi ve İhracatı

Çoğunluğu 46 seri traktörün oluşturduğu 1988 yılı üretimi 11.113’te kaldı. Ancak, ileriki yıllarda da artarak devam edecek ‘’traktör gövdesi’’ (crocera) üretimi devreye girdi. Şanzıman ve diferansiyel kutuları ile redüktörler ve hidrolik kaldırıcılardan oluşan traktör gövdesi ilk defa bu yıl Fiat-İtalya’ya sevk edilmek üzere üretildi. FIAT Trattori S.p.A'nın ismi değişerek FIAT GEOTECH S.p.A. oldu. Bilgisayar destekli tasarım programı “Autocad” uygulamaları başlatıldı.

1989

Hidrolik Kaldırıcılı 56 Serisi

56 seri traktörlerin üretimi başladı. Hidrolik kaldırıcılı bu traktörler FIAT’a bağlı diğer kuruluşlarda üretilmiyordu. Bu nedenle 56 seri traktörlerin FIAT’a ihracat yolu açıldı. TürkTraktör Arıtma Tesisi çok yönlü ve gelişmiş teknolojisiyle uygulamaya alındı.

1990

Traktör Üreticisi Azaldı İtalya'ya İhracat 66 Serisi

1986 Yılında Traktör Üretimi (Adet)
55-46 Model Türk FIAT    
2.705

65-46 Model Türk FIAT    
382

54C Model Türk FIAT    
278

60-56 Model Türk FIAT    
3.499

70-56 Model Türk FIAT    
1.886

70-46 DT Model Türk FIAT    142
70-66 Model Türk FIAT    498
80-66 Model Türk FIAT    498
80-66 DT Model Türk FIAT    498
Toplam    13.019
Traktör Gövdesi "Crocera"    1.362

1954-1990 Sonuna Kadar TürkTraktör Üretimi (Adet)

Türk FIAT Traktörleri 
245.256

MMTT Traktörleri    4.879
Toplam    250.135
60-56 Model Türk FIAT    3.499

1990'da Türkiye'de Üretilen Traktörlerin Toplamı (Adet) 
TürkTraktör Üretimi    12.528
Diğer Firmalar Üretimi    18.184

Toplam    30.712

Türkiye Traktör Parkındaki Bütün Markaların Toplamı    692.454
 

1991

CNC Tezgahları Uygulamaya Alındı

Bu yıl teknolojik yatırım olan işleme merkezleri ve CNC tezgahları uygulamaya alındı. Körfez krizi nedeniyle 9.080 adet traktör üretildi.

1992

Yüzler Gülüyor, Şirket Tamamen Özelleşti

Genel ekonomi geçen yıla oranla düzeldi.10.508 traktör üretildi. İtalya’ya 1.051 adet traktör gövdesi ihraç edildi. Yıl sonunda elde edilen kâr herkesin yüzünü güldürdü. Şirketin kamusal ortağı Kamu Ortaklığı İdaresi bütün hisselerini 12 Eylül 1992'de Koç Grubu'na devretti. Bu tarihte Şirket tamamen özelleşti. Dökümhane kapatıldı. Ideas ve pro enginneer programları uygulamaya alındı. 1992’de yurtiçi üretimindeki TürkTraktör Payı %48.37’dir. ’Traktör gövdesi’’nin de, %40 traktör olduğu varsayımını kabul edersek, bu pay %49.35’e çıkar. TürkTraktör’ün Türkiye Traktör Parkı’ndaki payına gelince %37.10’a yükselmiştir.

1993

TürkTraktör Tekrar Motor Üretmeye Başladı

TürkTraktör, geçmişte elde ettiği sayıların bir kere daha üstüne çıkarak 22.127 traktör üretti. “Crocera” üretimlerinin de yüksek olduğu bu yılda motor üretimi yaklaşık ikiye katlandı.

997 yılı sonunda Ankara Sanayi Odası tarafından verilen 1996 ödüllerinin üçü ile TürkTraktör taçlandırıldı. - 1996 kurumlar vergisi dalında 1,9 Trilyon TL ile birincilik, - Ürün geliştirme dalında 16 ileri, 4 geri vitesli aktarma organına sahip komple traktör tasarımında birincilik, - Çevre koruma dalında, boya emisyon iyileştirme, endüstriyel atık su tesisi, atık su ve baca emisyonu laboratuarı ve çevre yönetim sistemi ile gene birincilik, - İhracat dalında da KİT’lerin ardından Ankara 14.’sü olan TürkTraktör’ün ödüllerini; Ankara Hilton Otel’de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in katıldığı 18 Aralık 1997 tarihli törende Genel Müdür Hakkı Akkan aldı.

3 adet FMS (Esnek İmalat Hattı) hattı tamamlandı. Bu hatlarda çeşitli şanzıman ve transmisyon kutularının 24 saat aralıksız işleme olanağı oluşturuldu. 2. Faz inşaat projesinin 20 bin m 'lik yeni atölye binası bu yıl büyük ölçüde tamamlandı. Son yıllardaki yatırım ataklarını artırarak devam ettiren TürkTraktör, bu yıl aldığı 15 adet CNC tezgâhını üretime soktu.

Oracle Firması'nın (MRP/(ERP) (Manufacturing Resource Planning / Engineering Resource Planning) paketi uygulamaya girdi. İmalatın kontrol ve planlamasında da ileri sistemler kullanmaya başlandı FMS (Flexible Manufacturing System) yani Esnek Üretim Sistemi teknolojisi devreye girdi.

1994

Motor Bloku Silindir Kafası İşlendi

Geçen yıl başlayan motor üretimi bu yıl da az sayıda devam etti. TürkTraktör’de ilk defa motor bloku silindir kafası işlendi. Ürün tasarımı hesap ve kontrolleri için ADAMS ve ANSYS programları satın alındı. Toplam 10.010 adet traktör, 1506 adet crocera, 464 adet motor üretildi. Bu yıl Koç 2000 Projesi kapsamında, EFQM (European Foundation of Quality Management) Toplam Kalite Modeline göre ‘’özdeğerlendirme’’ çalışmalarına başlandı. Öneri sistemi çalışmalarına başlandı.

1995

Talepte Artış, Meksika'ya İhracat

Bu yıl Meksika’ya da ihraç edilecek “motorlu gövdelerin” üretimi başladı. Artan yurtiçi talep doğrultusunda, geçen yıla göre %87 artan üretimle 18.738 traktör üretildi. Geçen yıla göre meydana gelen talep sıçramasında dizginlenen döviz kurunun gerçekçi düzeylere doğru serbest bırakılmasının rolü büyüktü. Sonuçta traktör talep eden kitlenin artan satın alma gücü TürkTraktör’e beklediği üretim ve satışı getirdi. Bu rekor sonucun alınmasında devreye giren motor ve krank işleme hatlarının da payı vardı. Geçmiş iki yılda az sayıda üretilen motorlar bu yıl 8502 adede çıkarıldı.

1996

Hidrolik Direksiyonlu ve Kabinli Traktörler

Motor ve “traktör gövdesi” üretimi arttı Hidrolik direksiyonlu ve kabinli traktör üretimi başladı. 20.146 traktör üretildi. TürkTraktör’ün yurt içi üretimdeki payı % 45,92 oldu. Kaporta boya tesisi devreye alındı. Oracle MRP/(ERP) uygulamaya alındı. Sayın Vehbi Koç’u 25 Şubat 1996’da kaybettik.

1998

Yeni Ortaklık, Yeni Dönem, Yeni Marka

1998 Haziran’ında yeni bir dönem başladı. Koç Holding ve New Holland yaptıkları ortaklık anlaşmasıyla, paylarını eşitleyerek yönetimi de paylaşacaklar ve %25 hisseyi halka satacaklardı. Ayrıca, bu anlaşma çerçevesinde TürkTraktör, New Holland sistemine ürün geliştirme, mühendislik, üretim, satın alma, ihracat ve satışlarda daha fazla entegre olmuştur. Anlaşma, TürkTraktör’ü NH yapısı içinde 56 ve 66 model traktörlerinin üretim merkezi olarak belirliyordu. TürkTraktör 55 ve 56 model traktörlerin üretim merkezi olarak belirlendi. 1998 yılı, anlaşmanın getirdiği şartlara göre kaynaşmanın sağlandığı başarılı bir yıl oldu. TürkTraktör bir kere daha bir rekora ulaşarak 24.080 traktör üretti. TürkTraktör'ün New Holland ağına dâhil olmasıyla “TÜRK-FIAT” markalı ürünlerin markası Ağustos 1998 ayı itibariyle “New Holland” olarak değiştirildi. Yine Ağustos 1998 ayı itibariyle “ORACLE Manufacturing” ERP (Enterprise Resource Planning) yazılımı projesi sonuçlandı ve tüm fonksiyonel bölümler ERP yazılımını kullanmaya başladı. 1998 yılı başarılı bir yıl oldu.

1999

Yeni Teknoloji, Üretim Kapasitesini Artırdı

Küresel kriz ve yıl boyunca yaşanan kuraklık, tarım politikaları ve uygulamaları ile 17 Ağustos‘ta Doğu Marmara Bölgesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki deprem hem Türkiye’yi hem de TürkTraktör’ü etkisi altına aldı. Yılsonunda üretim ancak 8.794 traktöre ulaşabildi. Bu üretimin 574 adedi Pakistan’a ihraç edildi. Hem Türkiye’nin hem de dünyanın ilgisini çekecek yeni bir modelin çalışmalarına başlandı. Bu proje ile 56 ve 66 seri traktörlerin ana özellikleri korunarak, traktörün dış çizgilerinin NH’in güncel modellerine dönüştürülmesi amaçlanıyordu. Kapasite artırıcı ve daha modern üretim hatları ile yeni montaj hattı için yapılan yatırımlar 1999 yılında tamamlanarak hidrolik kaldırıcı, aktarma grubu, motor ve traktör montaj hatları yeni yerleşim alanlarına taşındı. Böylece yıllık üretim kapasitesi 35.000 traktöre yükseldi.

2000

Üç Yeni Model 50 SPC, 60 SPC, 60 JUN, Hoşgeldin CASE

Üç yeni modelin üretimine başlandı; 50 SPC, 60 SPC ve 60 JUN. Ayrıca, bir yıl sonra üretimine başlanacak “CASE” traktörünün mühendislik çalışmalarına devam edildi. 56 ve 66 model traktörlerin detay tasarımları TürkTraktör’ün mühendisleri tarafından yapıldı. Ancak albeni yaratacak bir profilin çizimi için usta bir ABD’li tasarımcı John Russel ile çalışılarak yeni model traktörlerin elbiseleri 2000’de tamamlandı. New Holland, ABD pazarında payı çok yüksek olan CASE şirketinin hisselerini aldı. Böylece TürkTraktör’ün ortağı CNH – Case New Holland oldu. CASE NEW HOLLAND 2004 yılı itibarıyla Dünyanın en büyük tarım ve inşaat makineleri üreten şirketidir. Bu yıl üretim 14.186 traktöre ulaşabildi.

2001

60C Modeli, Ortak Tasarım Projesi

2001 yılında TürkTraktör’ün çalışanları tarafından tasarlanan yeni model TD Mavi traktörlerin prototip çalışmaları sonuçlandırıldı ve seri üretim hazırlıkları tamamlandı. 55-95 BG aralığında, platformlu veya kabinli seçenekleri olan 5 ana model traktörün seri üretimi aşamasına gelindi. 2001 Yılı her ne kadar kriz dolayısıyla üretimin çok azaldığı bir yıl olduysa da, prodüktivite ve ileriye dönük çalışmalar açısından verimli bir yıl oldu.

2002

TD ve JX Model Traktörler, Yeşil Motor

2002’nin birinci yarısında, TD traktörlerinin iç pazar için seri üretimine, ikinci yarısında ise TD ve JX traktörlerin beş kıtada pek çok ülkeye ihracına başlandı. 2002 Mart’ında motorları EURO-1 standardına uygun olan TD model traktör iç piyasaya sunuldu. Böylece, TürkTraktör mühendislik deneyim ve birikiminin vardığı üstün sonuç YEŞİL MOTOR üretimiyle kanıtlandı. Yıl boyunca verimlilik artırma çalışmaları sürdürülerek, TD ve JX traktörlerin üretim ve montaj zamanlarında tasarruf sağlandı. TD Serisi traktörler 2002 sonbaharında CNH satış ağı kanalından New Holland markasıyla, JX serisi de Case IH markasıyla bütün dünyaya tanıtıldı.

2003

TT Serisi, Üretim ve İhracatta Artış

2003 yılında C ve 56 serisi traktörlerin yerine geçecek TT serisinin tasarım çalışmaları başlatıldı ve prototipler Aralık 2003’ de üretildi. TD ve JX modellerinin yeni türevleri piyasaya sunuldu. TürkTraktör bu traktörleri CNH satış ağı üzerinden 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihraç etmeye başladı. İhracattan toplam 117.629.148 Euro elde edildi. TürkTraktör, CASE New Holland tarafından TD/JX modelin tasarımında gösterdiği üstün başarıdan dolayı “ Circle of Excellence Award” ile ödüllendirildi.

2004

50. Yılda Yükselişe Devam, Halka Açılma

Şirketin 50. yılı 6 Nisan 2004 tarihinde kutlandı. Altın yılında ürettiği altın renkli traktör ve ilk ürünü olan UTSD Modeli Traktör Sn Aydın Menderes’in izniyle fabrikaya getirildi, ilk günkü haline kavuşturuldu. Yapılan tören “ilk ve en yeni modelinin buluşmasını amaçladı. TürkTraktör hisselerin %24,99’u İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında halka açıldı. 2004 aynı zamanda yeni bir “lansman” törenine tanık oldu. İç piyasada satılan 54c Junior ve Special modeller, yerlerini TT serisine bıraktı. Şirket, her yıl düzenlediği, yaz şenliği, yıl sonu eğlenceleri, ödül törenlerine emekli personelini de davet ederek kutladı. Bu yıl toplam 20.972 adet traktör üretildi.

2005

Uluslararası Kalite Sertifikaları, Büyük Başarılar Yılı

TürkTraktör; üretim süreçlerindeki kalitesini ISO 9001-2000, çevreye duyarlılığını arıtma tesisi için aldığı ISO 14001-2000 sertifikalarıyla tescil ettirmiştir. Ayrıca diğer bir gurur kaynağı da Türkiye'nin ilk sahip olduğu ISO 27001 standardını şirketinde kurmuş olmasıdır.
TürkTraktör 2004 yılında ödediği kurumlar vergisiyle, Vergi Şampiyonu oldu. Ayrıca yüksek ihracat gerçekleştiren firmalar arasında üçüncü sırada yer aldı. TürkTraktör Genel Müdürü Hakkı Akkan'a ödülleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan verdi.
Şirketin Genel Müdürü Hakkı Akkan; Capital Dergisi'nin "Şirketlerini 2001-2004 yılları arasında en hızlı büyüten yöneticiler" listesinde ikinci sırada yer aldı.
TürkTraktör personeli Eyüp Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "Örnek İşçi" seçildi.
İlk Straddle Modeli üretildi.
50. yıl etkinlikleri çerçevesinde şirket ODTU Kültür ve Kongre Merkezi'nde Prof. Dr. Nejat Veziroğlu liderliğinde "Hidrojen Enerjisi" konulu ulusal konferansı düzenledi.
Üretilen traktör sayısı 17. 870

2006

TürkTraktör Türkiye'de TS ISO/IEC 27001 Belgesini Alan İlk Şirket

New Holland TD ve sadece ihraç edilmekte olan CASE JX serisi traktörler yenilenmiş ve yenilenmiş olarak 2006 yılı Temmuz ayından itibaren yurt içi ve dışına sevk edilmeye başlamıştır.

TürkTraktör Türkiye’de TS ISO/IEC 27001 belgesini almaya hak kazanan ilk şirket olmuştur.

TürkTraktör’ün ürettiği teknoloji harikası ürünü TD95D Tarım Bakanlığı’nın hizmetine sunulmuştur.

Ankara Sanayi Odası (ASO) şirketimizi Yüksek Düzeyde Kurumlar Vergisi ödeyen şirketler arasında birinci, yine 2005 yılında Yüksek Düzeyde İhracat Gerçekleştiren üyeler arasında üçüncü sırada ödüllendirmiştir.

Ayrıca sahip olduğu ‘’TSEN ISO -14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’’ ile Takdirname’ye layık görmüştür. 2006 Yılında üretimimiz 17.257 olarak gerçekleşmiştir.

2007

TürkTraktör 500.000'inci Traktör'ünü Üretti

Türk Otomotiv sektörünün ilk üretici firması olan TürkTraktör 500.000’inci traktörünün banttan çıkışını 09/11/2007 tarihinde bir tören ile kutladı.

Üretilen 500.000’inci traktör Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne hibe edildi. 2002 yılından bu yana yurt dışı pazara yönelik olarak üretilen ve traktörlerin Ferrrari’si olarak kabul gören Case-IH modelini Eylül ayından itibaren Türkiye pazarına da sunulmaya başlandı.

4 Eylül 2007’de tüm personelimizin katılımı ile 150.000’inci motorun hattan çıkışı kutlandı. 2007 Yılında üretimimiz 18.348 olarak gerçekleşmiştir.

2008

Genel Müdür Sn. Hakkı Akkan'a "Tarımsal Sanayi Alanında Başarı Ödülü"

İlk motor üretimine 1994 yılında günlük 65 adet kapasiteyle başlayan TürkTraktör, 2008 yılının Haziran ve Temmuz aylarında yaptığı üretimle bu sayıyı 90 adete çıkarmıştır.

Türkiye Ziraatçılar Derneği 59.Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri ve 7.Ulusal Tarım Kongresine sponsorluk çerçevesinde Genel Müdürümüz Sn.Hakkı Akkan ‘’Tarımsal Sanayi Alanında Başarı Ödülü’’ ne layık görülmüştür.

TürkTraktör, Kalder Ankara Şubesi tarafından bu yıl ilk kez verilen ‘’Kalite Çemberleri Ödülü’’ne layık görülmüştür.

TürkTraktör, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘En İyi Uygulama Ödülleri’ yarışmasında ‘Tezgah Bazlı Risk Analizi’ çalışması ile ulusal çapta ödül almıştır.

2008 Yılında üretimimiz 22.113 olarak gerçekleşmiştir.

2009

Kurumsal Yönetim Çalışmaları

Şirketimizin notu, kurumsal yönetim ilkelerine verdiğimiz önem ile gerçekleştirmiş olduğumuz iyileştirmeler göz önüne alınarak Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan inceleme sonucunda 78,34’den (10 üzerinden 7,83) 81,21’e (10 üzerinden 8,12) yükseltilmiştir. 2009 yılı üretimimiz 14.309 olarak gerçekleştirilmiştir.

Ödüller
TürkTraktör, 2008 yılı karından ödemiş olduğu 17.096.598 TL tutarındaki kurumlar vergisi ile Ankara’da 20. olarak plaket almaya hak kazanmıştır. Şirketimiz, 2008 yılında gerçekleştirmiş olduğu yüksek ihracat ile Ankara Sanayi Odası’ndan (ASO) plaket almaya hak kazanmıştır. Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Marco Votta, plaketi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan almıştır.

AR-GE Merkezi
Ar-Ge Merkezimiz 02.07.2009 tarihi itibariyle Sanayi Bakanlığı tarafından da tescillenmiştir. 2009 yıl sonu itibariyle 54 mühendis ve teknisyenin çalıştığı Ar-Ge Merkezi’nin yeni projeler ve sorumluluklar yüklenilerek gelecek birkaç yıl içinde büyütülmesi planlanmaktadır.

OHSAS 18001 Sertifikası
TürkTraktör, sürdürmekte olduğu iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını, yapmış olduğu proje çalışmasıyla BS OHSAS 18001 standardına uygun hale getirmiştir. Şirketimiz yıl içerisinde TUV Rheiland tarafından yapılan denetimleri başarıyla tamamlayarak BS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

2010

550.000’inci Traktör ve 200.000’inci Motor Üretildi

550.000’inci Traktör ve 200.000’inci Motor Üretildi
Türk otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında 1979 yılında ilk ihracat gerçekleştiren şirket olan TürkTraktör, 1994 yılında hem motoru hem de aktarma organları ile tamamen yerli yapım ilk traktörü üretmiştir. TürkTraktör, 2010 yılında, 200 bininci motor ve 550 bininci traktör üretimini gerçekleştirmiştir. Türk otomotiv sanayinin kendi imkanlarıyla motor üreten ilk kuruluşu olan TürkTraktör’de 3 ve 4 silindirli olmak üzere 50HP - 100HP güç aralıklarında 7 farklı motor üretimi gerçekleştirilmektedir. Üretilen yüksek performanslı ve çevre dostu motorlar, hem yerli piyasaya satılan hem de birçok ülkeye ihraç edilen traktörlere monte edilmektedir. 100 bininci motorunu 2003 yılında, 150 bininci motorunu 2007 yılında üreten TürkTraktör, 2010 yılında ulaştığı toplam 200 bin motor üretim adedi ile Türkiye traktör sanayisinde bir ilke daha imza atmıştır.
 
TürkTraktör 'Entegre Yönetim Sistemleri' ile belgelendirildi

TürkTraktör TUV Reheinland uluslararası bağımsız belgelendirme kuruluşu tarafından kalite, iş sağlığı güvenliği ve çevre alanlarını kapsayan 'Entegre Yönetim Sistemleri' belgesini 29.07.2010 tarihinde almaya hak kazandı.

TürkTraktör Çift Çeker Ön Dingil’de 20.000 Rekorunu Kırdı
Küresel ölçekteki Ar-Ge'si ve Türk mühendislerinin uzmanlığı ile 15.12.2010 tarihinde 20.000'inci çift çeker ön dingili üreten TürkTraktör, yenilikçi ürünlerle çiftçinin maliyetlerini azaltırken, Anadolu toprağının bereketini artırıyor.

2011

600.000’inci Traktör Üretildi

Şirket hissedarlarından Hollanda merkezli CNH Global NV, Şirket sermayesinde sahip olduğu 20.013.375 TL tutarındaki hissesini, %100 iştiraki olan Avusturya merkezli CNH Osterreich GmbH firmasına devretmiştir.

2010 yılında duyurulan, Utility Traktör Projesi 2011 yılı içinde tamamlanarak seri üretime başlanmıştır. Dünya traktör pazarları için üretilen bu model ile yurt dışı pazara sunulan traktör serilerine bir yenisi daha eklenmiştir.

600.000'inci traktör banttan indirilmiş ve 1955 yılında 815 olan yıllık üretim adedi; 2011 yılı sonunda 40 bine çıkmıştır.

70'li yılların efsanevi turuncu Fiat 480 seri traktörü, yalnızca 480 adet üretilerek yeniden hayata döndürülmüştür.

2012

TDD/JX İhracatında 10. Yıl

14.565 adet traktör ihracatı gerçekleştirilerek rekor kırılmıştır.

TDD/JX serisi traktörlerin ihracatında 10. yıl kutlanmıştır.

Türkiye traktör pazarında bir ilk gerçekleştirilerek 110 HP güç üreten traktörler piyasaya sunulmuştur.

2013

Erenler Fabrikası'nın Temeli Atıldı

Erenler Montaj Fabrikası’nın temeli atılmıştır.

2013 yılında, 2012 yılına kıyasla %51’lik artış ile 651 adet biçerdöver satılarak rekor kırılmıştır.

CNHI International SA ile New Holland ve Case IH markalı iş makinalarının ithal edilerek, yurt içine yönelik satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini sağlama faaliyetlerine yönelik, İthalat ve Distribütörlük Sözleşmesi imzalanmıştır.

2014

Erenler Fabrikası Açıldı

TürkTraktör’ün kuruluşunun 60. yıldönümü ile eş zamanlı olarak kapasitesini 50 bin adete çıkaracak ikinci fabrikasının açılışı, Sakarya Erenler'de gerçekleştirildi.

2015

TürkTraktör 2015 Yılını Rekor Sonuçlarla Kapattı

2015'te yurt içi ve yurt dışında toplam 47 bin 124 adet traktör satışı yapan TürkTraktör; yıl boyunca gerçekleştirdiği üretim ve satışlar; elde ettiği sonuçlar ve farklı alanlarda kazandığı ödüllerle tarihinin en parlak yıllarından birine daha imza attı.TürkTraktör 2015 yılında kaydettiği 3,1 milyar TL ciro ile, 1 milyar Avro ciro hedefine de ulaşmış oldu.
 

2016

TürkTraktör Pazarda 10 Yıldır Liderliğini Sürdürüyor

 Kuruluşunun 62. yılı olan 2016’da, 800 bininci traktörü üreten TürkTraktör aynı zamanda hem New Holland, hem de bu yıl sektörde 175. yılını kutlayan Case IH markalı traktörlerinin yeni serilerini de çiftçilerle buluşturdu. Sektöründe Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezine sahip olan TürkTraktör, Ar-Ge alanındaki çalışmalarını da yıl boyunca sürdürdü ve çiftçilerin hayatını kolaylaştıran ürünleri piyasaya sunmaya devam etti.

1979 yılında yapmış olduğu ihracatla, Türkiye’nin ilk traktör ihracatını gerçekleştiren üretici olan TürkTraktör, 130’u aşkın ülkeye gerçekleştirdiği ihracat faaliyetleriyle uluslararası bir oyuncu konumunda.

Yurt dışı satışlarında sürekli yükselen bir grafiğe sahip olan TürkTraktör, Türkiye’nin toplam traktör ihracatının yaklaşık %90’ını tek başına gerçekleştiriyor. TürkTraktör yurt dışı satışta 2016 sonunda 12 bin 625 adede ulaştı.

2017

TürkTraktör Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım Projesini Başlattı

TürkTraktör bu proje ile çiftçilere ve tüm traktör kullanıcılarına öncelikle güvenli sürüş bilinci aşılamayı, onlarla aynı çalışma alanlarını ve karayollarını kullanan vatandaşların güvenliğini artırmayı; aynı zamanda da tarım sektöründe yaşanacak her tür işgücü kaybı nedeniyle ulusal ekonomide ortaya çıkacak kayıpları azaltmayı hedefliyor.

2018

Türk Traktör İstanbul'da "Ar-Ge Tasarım ve İnovasyon Ofisi" açtı

Türkiye'de sektörünün ilk Ar-Ge merkezine sahip olan TürkTraktör, merkezin kurulduğu 2009 yılından bu güne Ar-Ge yatırımlarına 230 milyon liradan fazla kaynak ayırdı. Şirket Ankara'daki Ar-Ge Merkezi’ne ek olarak İstanbul'da da yeni bir Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi açtı.

2019

TürkTraktör Erenler Fabrikası Üretim Başarısını "Gümüş Seviyeye" Taşıdı

TürkTraktör Erenler Fabrikası, henüz açılışının üzerinden 5 yıl geçmişken tüm departmanların, standartların yükseltilmesi hedefiyle sistemli bir şekilde çalışmalarının ardından yeni bir başarıya imza atarak Dünya Klasında Üretim (WCM- World Class Manufacturing) sisteminde "Gümüş Fabrika" seviyesine ulaştı.

2020

TürkTraktör, Ankara’daki Fabrikasında İş Makinesi Üretimine Başlıyor

TürkTraktör Ankara'daki fabrikasında 20 milyon lira ek yatırımla kazıcı yükleyicilerde yerli üretime başladı.

2021

TürkTraktör 1 milyonuncu traktörünü üretti

Tarım sektörüne yön veren yüzlerce yeniliği hayata geçiren TürkTraktör, 1 milyonuncu traktörünü üretim bandından indirerek başarılarla dolu tarihinde bir eşiği daha atladı.

2022

TR6 serisi kabinlerin üretimine Erenler Fabrikası’nda başladı ve tarihindeki 600 bininci motoru üretti.

TürkTraktör, daha önce yurt dışından tedarik ettiği TR6 serisi kabinlerinin üretimine Erenler Fabrikası’nda başladı. Ayrıca tarihindeki 600 bininci motoru üretti.

2023

TürkTraktör’den 1000. Yerli Kazıcı Yükleyici Üretimi

TürkTraktör, iş makineleri alanında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. 2020 yılının başında lansmanını yaptığı yerli kazıcı yükleyicilerde 1000. üretimini gerçekleştirdi.