Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Günümüzde çalışanlar fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığın kurum kültürünün bir parçası olduğu şirketlerde çalışmayı tercih ediyorlar. Diğer yandan, çeşitlilik ve kapsayıcılığı gündemine alan şirketlerin daha yenilikçi ve daha başarılı olduklarını biliyoruz. TürkTraktör kurum kültürü ve iş yapış şeklinin bir parçası olan çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri aynı zamanda, insan kaynakları yönetiminin de temelini oluşturuyor. Din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş ve engel durumlarından bağımsız olarak tüm çalışanların TürkTraktör’de farklılıklarıyla var olmalarının bir zenginlik olduğuna inanıyoruz.
 

Sürdürülebilirlik

TürkTraktör olarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevreye ve topluma saygılı bir şirket olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda, 2022 yılında hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik stratejimizGeleceğe Etki ile aşağıdaki dört alana odaklanmaktayız:

Gelecek için Etkili Liderlik,
İnovasyon Gücü ve Geleceğin Yetkinlikleri,
Sorumlu Operasyonlar ve Ürünler, 
Geleceğin Tarımı