Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

TürkTraktör olarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevreye ve topluma saygılı bir şirket olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda, 2022 yılında Geleceğe Etki adını verdiğimiz sürdürülebilirlik stratejimizi hayata geçirdik.

Faaliyet gösterdiğimiz sektör ve etki alanlarını geleceğe hazır hale getirmek için değişime öncülük ettiğimiz bu yılda, sürdürülebilirlik stratejimiz ile tüm ekosistemimize yayılan etki alanımızda pozitif ve sürdürülebilir değer yaratma amacıyla aşağıdaki dört alana odaklanmaktayız
(1) Gelecek için Etkili Liderlik,
(2) İnovasyon Gücü ve Geleceğin Yetkinlikleri,
(3) Sorumlu Operasyonlar ve Ürünler
(4) Geleceğin Tarımı